Med mennesket i centrum, danner arkitekturen rammen om fællesskaber.

Bygninger og byrum er med til at skabe identitet, tilhørsforhold, tryghed og sammenhængskraft. Vores omgivelser fortæller noget om, hvem vi er, hvem vi ønsker at være og hvor vi kommer fra; de er kulturskabende.
Vores omgivelser kan udformes, så de ikke blot skaber værdi for den enkelte, men skaber fællesskaber, rige oplevelser, stimulerer deltagelse eller sikrer tilgængelighed. Derfor er det vigtigt at styrke dialogen mellem borgere, bygherrer, brugere og politikere. Selv små projekter kan redefinere et sted, give det en ny fortælling, vende eller skabe en udvikling.

 

Region
View
Foto af Musholm
#Case

Musholm

Musholm er anerkendt som verdens mest tilgængelige feriecenter for mennesker med handicap
Foto af Tømmergården
#Case

Tømmergården

Træbyggeriet Tømmergården er et energivenligt alment boligbyggeri
Fremtidens Bæredygtige Boliger, Dissing + Weitling
#Case

Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger

Ved Seest i Kolding ligger et moderne alment træbyggeri i små klynger i en landsbylignende struktur.
Foto af Brønshøj Sognehus
#Case

Brønshøj Sognehus

Brønshøjs gamle kirke fra 1186 har fået ny nabo.
Horbelev Kulturgård, Werk arkitekter
#Case

Horbelev Kulturgård

I Horbelev har byens gamle folkeskole fået fint selskab af en ny cirkulær træbygning.
Myretuen, Leth & Gori
#Case

Myretuen

I Randers, mellem land og by, ligger Myretuen; et lille træbyggeri med stor værdi for lokalsamfundet.
Sønderborg Multukulturhus
#Case

Sønderborg Multikulturhus

Ewers Pakhus er i dag blevet arkitektonisk bindeled mellem den gamle bykerne og det moderne havneområde.
Foto af Maltfabrikken
#Case

Maltfabrikken

I Ebeltoft har lokale ildsjæle sikret nyt liv til den gamle Maltfabrik.
Foto af bygningens facade
#Case

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter KBH

I centrum af København er en tidligere tegneskole omdannet til et kvindekrisecenter.
Foto af Elefanthusets facade
#Case

Elefanthuset

Elefanthuset er blevet et socialt mødested for kræftramte mænd, hvor der er plads til at tale om det svære.
Foto af facade ud mod gaden
#Case

Danner

Hos Danner sikrer arkitekturen trygge og rolige rammer for kvinderne og deres børn i en svær tid.
Maglehøj af Mangor & Nagel.
#Case

Maglehøj, Afd. 135-0

Kombinationen af fysisk indsats, nedrivning og en boligsocial indsats har skabt et trygt Maglehøj. 
Sønderparken.
#Case

Sønderparken

Renovering der har resulteret i energibesparende boliger, styrket sociale relationer og mindre kriminalitet.
Stadionkvarteret af JJW Arkitekter. Foto: Claus Bruun Kofoed
#Case

Stadionkvarteret

Tilgængelighed og mangfoldighed i Stadionkvarteret
Løget By Pluskontoret, Foto: Pluskontoret Arkitekter
#Case

Løget By

En gennemgribende byfornyelse af Løget By har resulteret i stærke boligsociale indsatser.
Billede af Nansensgade Ungdomsboliger af CCO. Foto: Niels Nygaard
#Case

Nansensgade Ungdomsboliger

Bag den kobberfarvede facade findes ideelle rammer for det pædagogiske arbejde med psykisk sårbare unge.
Grindsted Skole, Pluskontoret. Foto: Jesper Balleby
#Case

Grindsted Skole

Eleverne ved, hvor og hvordan, de lærer bedst, og på Grindsted Skole har de været med fra begyndelsen.
Glasir College i Thorshavn, BIG og Fuglark. Foto: Rasmus Hjortshøj
#Case

Glasir College

Færøernes største uddannelsesinstitution gør det attraktivt at uddanne sig og blive på øen.
Skovbakkeskolen, CEBRA Architecture. Foto: Adam Mørk
#Case

Skovbakkeskolen

På Skovbakke Skole varierer lofthøjden og lysindfaldet er aldrig det samme.
Plejecenter Samsøvej. Foto: Rick John Molloy
#Case

Plejecenter Samsøvej

Plejecenter Samsøvej er designet af Kullegaard A/S, og er udviklet i tæt samarbejde med husets mange brugere.
Nyt Rosenhøj_EFFEKT_Arkitema_Foto:EFFEKT
#Case

Nyt Rosenhøj

Eksempelprojekt for fysisk og social revitalisering af et tidligere udsat boligområde.
DSV Hovedkontor, PLH. Foto: Tomas Bertelsen.
#Case

DSV Domicilet

Hos DSV er virksomhedsidentiteten og arbejdskulturen styrket efter flytningen til domicilet i Hedehusene.
Foto: Spektrum Arkitekter
#Case

Røsnæs Rundt

Røsnæs’ natur er blevet tilgængelig med nye muligheder for aktiviteter og oplevelser til vands og til lands.
Fremtidens Børnehjem, CEBRA. Foto: Mikkel Frost
#Case

Fremtidens Børnehjem

På børnehjemmet Villaen er arkitekturen med til at mindske konflikter og skabe større tryghed.
Musholm Feriecenter, AART architects. Foto: AART architects
#Case

Musholm Feriecenter

Sports- og feriecenteret Musholm viser vejen frem for tilgængelig arkitektur.
Danske Handicaporganisationers Hus Gottlieb Paludan, CUBO, Force4. Foto: Force4 Architects
#Case

Danske Handicaporganisationers Hus

Øget arbejdsglæde, engagement og stolthed. Styrket vidensdeling, samarbejde og konflikthåndtering.
Ny Bytoften, tnt arkitekter. Foto: tnt arkitekter
#Case

Ny Bytoften

I det almene boligbyggeri Ny Bytoften i Gladsaxe er der fokus på miljøet og attraktivt naboskab.
SMK Museumshave, WERK arkitekter & Sangberg Architects – tidligere POLYFORM i samarbejde med Karres En Brands. Foto: Sangberg Architects
#Case

SMK Museumshave

SMK's museumshave styrker museets brand, øger besøgstallet og inviterer københavnerne indenfor.
Skolen i Sydhavnen, JJW Arkitekter. Foto: Torben Eskerod.
#Case

Skolen i Sydhavnen

En skole, et offentligt, bevægelsesfremmende byrum og et kulturelt samlingspunkt i Sydhavnen.
Danmarkshusene, Tegnestuen Vandkunsten. Foto:
#Case

Danmarkshusene

Danmarkshusene i Rødovre er en ny generation almene boliger, der er billige, bæredygtige og attraktive.
Hasle Havnebad, White arkitekter. Foto: Signe Find Larsen.
#Case

Hasle Havnebad

I Hasle oplever borgerne, at deres nye havnebad har givet byen en ny attraktion og identitet
Multihallen i Sdr. Nissum, CEBRA architecture. Foto: Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening.
#Case

Multihallen i Sdr. Nissen

Ombygning styrker lokalt sammenhold, borgernes stolthed og integrationen af turismen i lokalsamfundet.
A.P. Møllerskolen, C.F. Møller. Foto: Paul Ib Henriksen.
#Case

A.P. Møller Skolen

Når de arkitektoniske rammer har en afgørende betydning for elevers og læreres trivsel.
Faaborg Havnebad, Creo, JDS & KLAR. Foto: CREO ARKITEKTER.
#Case

Faaborg Havnebad

Havnebadets åbne udformning og centrale placering har medført spontant ophold og aktivitet ved Faaborg Havn.
Hejmdal Kræftpatienternes Hus, CUBO. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
#Case

Hejmdal Kræftpatienternes Hus

Arkitektur, lysindfald og imødekommenhed, skaber en unik atmosfære hos Hejmdal Kræftpatienternes Hus.
Livsrum Næstved, EFFEKT. Foto: Quintin Lake.
#Case

Livsrum Næstved

Synlighed og tilgængelighed har skabt øget opmærksomhed på kræftrådgivningens arbejde i Næstved.
Selsmosen, Force4 Architects. Foto: Klaus Sletting Jensen.
#Case

Selsmosen

Det kombinerede teknisk anlæg og rekreative område, Selsmosen, skaber merværdi i Taastrup.
Moesgaard Museum, Henning Larsen Architects. Foto: Moesgaard Museum.
#Case

Moesgaard Museum

Moesgaard Museum's øgede besøgsantal har bevirker øget omsætning og vækst for Aarhus’ erhvervsliv.
Aalborg Havnefront, JWH Arkitekter. Foto: JWH Arkitekter.
#Case

Aalborg Havnebad

Samlingssted for badning, afslapning og socialt samvær skaber øget liv ved havnefronten i Aalborg.
Plug N Play, Kragh & Berglund Landskabsarkitekter.
#Case

Plug n Play

PLUG N PLAY skaber mere byliv i Ørestad Syd.
DGI Huset, SHL & 3XN. Foto: Adam Mørk
#Case

DGI Huset Aarhus

Mangfoldig rumlighed og atmosfære tiltrækker nye brugergrupper i Aarhus' idrætscenter DGI-Huset.
Sønder Boulevard, SLA. Foto: Mads Klitten.
#Case

Sønder Boulevard

Det grønne bælte på Vesterbro, hvis parkværdi er syv gange større end dets anlægssum.
Enghave Minipark, Spektrum Arkitekter. Foto: Kenneth Balfelt.
#Case

Enghave Minipark

Involvering af udsatte grupper skaber bæredygtige løsninger med en ny metode til udvikling af byrum.
Aktivitetsarealer ved Angoraen i Høje Kolstrup, SWECO Architects, SNE Architects & Weile Arkitekter. Foto: Aabenraa Kommune.
#Case

Aktivitetsarealer ved Angoraen

Nye bykvaliteter er med til at styrke Høje Kolstrups lokale fællesskab og byens ry i Aabenraa Kommune.
SG Huset, C&W. Foto: Kim Østergaard.
#Case

SG Huset

Svendborg Gymnastikforening oplever en medlemsfremgang på op mod 50% efter indvielsen af SG Huset.
Superkilen, BIG. Foto: Iwan Baan
#Case

Superkilen

Et livligt udfoldelsesrum og samlingssted for lokale initiativer på ydre Nørrebro.
Kulturværftet, AART architects. Foto: Adam Mørk.
#Case

Kulturværftet

Kulturværftet i Helsingør er en folkelig succes med stor betydning for byens kulturelle udvikling.
Egebjerg Mølle, Praksis Arkitekter. Foto: Egebjerg Møllelaug.
#Case

Egebjerg Mølle

Egebjerg Mølle skaber lokal stolthed og er blevet et samlingspunkt i Egebjerg Bakker.