Bygninger og byrum skaber rammer for bylivet og er med til at gøre områder attraktive.

Bygninger og byrum er med til at skabe bedre livskvalitet for borgerne, sammenhængskraft, og kan endda have en betydelig brandingeffekt. Nogle af byernes helt store udfordringer er omdannelse af tidligere industriområder til bolig og erhverv, revitalisering af byområder og landdistrikter, samt klimasikring og etablering af ny infrastruktur. Det gælder om at skabe synergieffekter, fra planlægning til facadeudformning, faciliteter til byliv, materialevalg til beplantning.
Der er mange virkemidler i arkitektur, planlægning og landskab, der påvirker bylivet. Det har stor betydning, om der er adgang til parker og natur, om der er et interessant forretningsliv eller cafeer i området og om området er let tilgængeligt og trygt at færdes i. Alle disse faktorer afhænger i høj grad af, hvordan bygninger og byrum er designet og indrettet. Investeringer i bedre rammer for byliv betaler sig og kan gavne den lokale økonomi betydeligt, når man skaber den rette balance mellem bolig og erhverv, byrum og trafik.

Region
View
Foto af Næste Skur
#Case

Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej

I en gårdhave i Københavns Nordvestkvarter står tre skure bygget af genbrugstræ og frasorterede materialer.
Knudrisrækkerne, Sweco og Vega
#Case

Knudrisrækkerne

Et nyt boligbyggeri med fem etagers trækonstruktion er nu Aarhus’ højeste almene træhus.
Fremtidens Bæredygtige Boliger, Dissing + Weitling
#Case

Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger

Ved Seest i Kolding ligger et moderne alment træbyggeri i små klynger i en landsbylignende struktur.
Foto af Brønshøj Sognehus
#Case

Brønshøj Sognehus

Brønshøjs gamle kirke fra 1186 har fået ny nabo.
Horbelev Kulturgård, Werk arkitekter
#Case

Horbelev Kulturgård

I Horbelev har byens gamle folkeskole fået fint selskab af en ny cirkulær træbygning.
Myretuen, Leth & Gori
#Case

Myretuen

I Randers, mellem land og by, ligger Myretuen; et lille træbyggeri med stor værdi for lokalsamfundet.
Løget By Pluskontoret, Foto: Pluskontoret Arkitekter
#Case

Løget By

En gennemgribende byfornyelse af Løget By har resulteret i stærke boligsociale indsatser.
Klimaflisen, Tredje Natur. Foto: Tredje Natur
#Case

Klimaflisen

Et fortovssystem til opsamling og genanvendelse af nedbør, så man kan bruge regnen som positiv ressource.
Nyt Rosenhøj_EFFEKT_Arkitema_Foto:EFFEKT
#Case

Nyt Rosenhøj

Eksempelprojekt for fysisk og social revitalisering af et tidligere udsat boligområde.
Vand på Sidelinjen, Bisgaard Landskab. Foto: Carsten Ingemann.
#Case

Vand på Sidelinjen

I Gladsaxe går tekniske og rekreative løsninger hånd i hånd i regnvandsprojektet Vand på Sidelinjen.
Tegnestuen Vandkunsten, Witraz Arkitekter, ZESO Architects, Gyldenrisparken. Foto: Seier
#Case

Gyldenrisparken

Helhedsrenovering øger trygheden, mindsker kriminaliteten og styrker beboerfællesskabet i Gyldenrisparken.
Foto: Spektrum Arkitekter
#Case

Røsnæs Rundt

Røsnæs’ natur er blevet tilgængelig med nye muligheder for aktiviteter og oplevelser til vands og til lands.
SEB domicilet, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Foto: Jens Lindhe.
#Case

SEB Domicilet

SEB domicilets placering og markante arkitektur styrker SEB Bank's brand, forretning og interne processer.
Musholm Feriecenter, AART architects. Foto: AART architects
#Case

Musholm Feriecenter

Sports- og feriecenteret Musholm viser vejen frem for tilgængelig arkitektur.
Marielyst Torv & Strandstrøg, GHB Landskabsarkitekter og ETN Arkitekter. Foto: GHB
#Case

Marielyst Torv & Strandstrøg

Fornyelse af torv og strandstrøg i Marielyst skaber værdi for turister, borgere og lokale virksomheder.
SMK Museumshave, WERK arkitekter & Sangberg Architects – tidligere POLYFORM i samarbejde med Karres En Brands. Foto: Sangberg Architects
#Case

SMK Museumshave

SMK's museumshave styrker museets brand, øger besøgstallet og inviterer københavnerne indenfor.
Skolen i Sydhavnen, JJW Arkitekter. Foto: Torben Eskerod.
#Case

Skolen i Sydhavnen

En skole, et offentligt, bevægelsesfremmende byrum og et kulturelt samlingspunkt i Sydhavnen.
Hasle Havnebad, White arkitekter. Foto: Signe Find Larsen.
#Case

Hasle Havnebad

I Hasle oplever borgerne, at deres nye havnebad har givet byen en ny attraktion og identitet
Multihallen i Sdr. Nissum, CEBRA architecture. Foto: Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening.
#Case

Multihallen i Sdr. Nissen

Ombygning styrker lokalt sammenhold, borgernes stolthed og integrationen af turismen i lokalsamfundet.
Faaborg Havnebad, Creo, JDS & KLAR. Foto: CREO ARKITEKTER.
#Case

Faaborg Havnebad

Havnebadets åbne udformning og centrale placering har medført spontant ophold og aktivitet ved Faaborg Havn.
Nordkraft, CUBO & NORD. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
#Case

Nordkraft

Nordkraft er blevet samlingspunkt for idræt kultur- og erhvervsliv i Aalborg med over 1 mio. besøgende årligt.
Selsmosen, Force4 Architects. Foto: Klaus Sletting Jensen.
#Case

Selsmosen

Det kombinerede teknisk anlæg og rekreative område, Selsmosen, skaber merværdi i Taastrup.
Rabalderparken, GHB Landskabsarkitekter & SNE Architects. Foto: SNE Architects
#Case

Rabalderparken

Rabalderparken i Roskilde forener rekreative arealer med tekniske anlæg til afledning af regnvand.
Herning Bibliotek, gpp & Kristian H. Nielsen Arkitekter. Foto: Carsten Ingemann.
#Case

Herning Bibliotek

Et populært samlingssted for Hernings borgere med op mod 50.000 besøgende om måneden.
Foto af højvandsmur af Hasløv & Kjærsgaard
#Case

Le Mur

Højvandsmøblet, der har sparet Lemvig Kommune for skadeomkostninger på mange millioner kroner.
Aalborg Havnefront, JWH Arkitekter. Foto: JWH Arkitekter.
#Case

Aalborg Havnebad

Samlingssted for badning, afslapning og socialt samvær skaber øget liv ved havnefronten i Aalborg.
Plug N Play, Kragh & Berglund Landskabsarkitekter.
#Case

Plug n Play

PLUG N PLAY skaber mere byliv i Ørestad Syd.
Lindevangsparken&Sløjfen, Marianne Levinsen. Foto: Torben Petersen.
#Case

Lindevangsparken & Sløjfen

Rekreativt område anvendt til afvikling af kraftige regnhændelser, rekreative formål, undervisning og optræden
sØnæs, Møller & Grønborg. Foto: Carsten Ingemann.
#Case

sØnæs

Rekreativt byrum skaber øget markedsføringsværdi, mindskede oversvømmelsesomkostninger og øget boliginteresse.
DGI Huset, SHL & 3XN. Foto: Adam Mørk
#Case

DGI Huset Aarhus

Mangfoldig rumlighed og atmosfære tiltrækker nye brugergrupper i Aarhus' idrætscenter DGI-Huset.
Sønder Boulevard, SLA. Foto: Mads Klitten.
#Case

Sønder Boulevard

Det grønne bælte på Vesterbro, hvis parkværdi er syv gange større end dets anlægssum.
Enghave Minipark, Spektrum Arkitekter. Foto: Kenneth Balfelt.
#Case

Enghave Minipark

Involvering af udsatte grupper skaber bæredygtige løsninger med en ny metode til udvikling af byrum.
Aktivitetsarealer ved Angoraen i Høje Kolstrup, SWECO Architects, SNE Architects & Weile Arkitekter. Foto: Aabenraa Kommune.
#Case

Aktivitetsarealer ved Angoraen

Nye bykvaliteter er med til at styrke Høje Kolstrups lokale fællesskab og byens ry i Aabenraa Kommune.
Bymilen, SLA. Foto: Jens Lindhe.
#Case

Bymilen SEB

Bymilen ved SEB BANK er Københavns første 100% klimatilpassede byrumslandskab.
Islands Brygge Havnebad, BIG & JDS. Foto: JDS Architects
#Case

Islands Brygge Havnebad

Øget attraktionsværdi og stigende ejendomspriser ved havnebadet på Islands Brygge i København.
Superkilen, BIG. Foto: Iwan Baan
#Case

Superkilen

Et livligt udfoldelsesrum og samlingssted for lokale initiativer på ydre Nørrebro.
Kulturværftet, AART architects. Foto: Adam Mørk.
#Case

Kulturværftet

Kulturværftet i Helsingør er en folkelig succes med stor betydning for byens kulturelle udvikling.