NORDKRAFT

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Aalborgs gamle elværk Nordkraft fra 1947 blev i perioden 2007-2009 omdannet til kulturhus. Med respekt for det tidligere kraftværks historie står den oprindelige betonkonstruktion blotlagt og bidrager sammen med gamle døre, plateauer og kultragte til at videreføre bygningens helt særlige identitet. Bag transformationen står bl.a. CUBO Arkitekter og Arkitektfirmaet NORD.

Nordkraft er blevet samlingspunkt for idræt, kultur- og erhvervsliv i Aalborg med over 1 million besøgende årligt. Store dele af elværket er bevaret og alle oprindelige materialer er lokalt produceret. Omdannelsen af elværket vidner om Aalborgs industrielle kulturhistorie og udvikling til kulturby.

SAMFUNDSØKONOMI & BRANDING

Det gamle kulkraftværks potentialer er blevet udnyttet ud fra Aalborgs vision om at bevare kvaliteter, der vidner om byens overgang fra industri- til kulturby. Nordkraft står i dag som et vartegn for byens industrielle historie, som har revitaliseret industribygningens rumlige muligheder. Det giver kulturcenteret en helt særlig attraktionsværdi, som årligt tiltrækker over en million besøgende.

RESSOURCEUDNYTTELSE & BEVARINGSVÆRDI

Omdannelsen af Nordkraft indeholder flere fortællinger om bæredygtighed set i et genanvendelsesperspektiv. De store bygningsvolumener er bevaret sammen med ældre elementer, der bidrager til at fortælle historien om bygningens tidligere funktionalitet, som f.eks. Kedelhallens store kultragte. Når man genanvender bygninger til nye formål, sparer man principielt hele den miljøbelastning, der ville medgå til fremstillingen af materialer til nye konstruktioner og komponenter. Råhuset - det vil sige de bærende konstruktioner, vægge og dæk - kan udgøre 50-75% af miljøbelastningen fra bygningers materialer. Genanvendelse af bygninger giver dermed både en markant identitet og en anseelig miljøgevinst i forhold til nybyggeri.

Ved ombygningen er der opnået mærkbare energibesparelser ved udvendig isolering af facaderne, indsættelse af lavenergiruder, samt ved at friholde dele af de indre rum fra de gamle facader. Som industrihistorisk vartegn med flere variationer af kulturtilbud er Nordkraft atter blevet en central forsyningskilde - nu for det lokale kulturliv.

Nordkraft, CUBO & NORD. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
Foto: Helene Høyer Mikkelsen

OM PROJEKTET

Nordkraft vidner om Aalborgs udvikling fra industri- til kulturby og er en succesfuld attraktion for byens borgere, såvel som for besøgende turister. I alt har 25 organisationer og foreninger lejemål i bygningen. Udover at rumme erhvervslokaler og lejligheder, indeholder bygningen også kulturtilbud, såsom teater, spillested, idrætsfaciliteter og biograf. De mange tilbud har i samspil med nyetablerede udearealer og den identitetsstyrkende fortælling om byens historie givet Nordkraft status, som et 'kraftcenter for kultur og fritid' med flere end en million besøgende årligt.
Kulturinstitutionen ligger placeret i tæt sammenhæng med Aarhus havnefront, det såkaldte 'Musikkens Hus' og Aarhus Universitet. Det gamle elværk fremstår markant i bybilledet og forbinder områdets industriarkitektur og siloer visuelt med Aalborg midtbys lavere købstadsbebyggelse. Landskabsarkitekt Preben Skaarup og COWI har stået for designet af Teglgaards Plads øst for bygningskomplekset, der indgår som en del af det gennemgående grønne område, der kaldes 'Karolinelundskilen'. På pladsen findes bl.a. legeelementer og en sandgrav, samt sports- og kulturfaciliteter, der udnyttes i sammenhæng med kultur- og idrætsfunktioner i Nordkraft.

Læs mere om Nordkraft på CUBO Arkitekter's hjemmeside