Med Klimaflisen vil TREDJE NATUR lære verden at gå på vandet. Flisen er et fortovssystem til opsamling og genanvendelse af nedbør, så man på længere sigt kan bruge regnen som en ressource.

Klimaflisen er en usynlig klimaløsning, som hverken påvirker fodgængernes færden eller fylder i bybilledet. Pilotprojektet på Heimdalsgade i København omfatter et 50 meter langt fortov, der sikrer mod den stigende nedbørsmængde og aflaster dermed vejene for op til 30 % af den årlige nedbør. Flisen består af små synlige huller, hvor regnvand trænger igennem og ledes videre til en faskine, som opmagasinerer vandet for dernæst at lade det sive ned til grundvandet eller ud i de omkringliggende grønne områder. Klimaflisen aflaster dermed kloaknettet og er netop udviklet ud fra behovet om at klimatilpasse vores byer.

"Vi er rigtig glade for, at teststrækningen er landet lige netop på vores vej. Det er fedt med et aktivt gaderum med plads til ophold og oplevelser som fx et farmers marked med urtehave i fortovet eller pladesalg under åben himmel med grønt imellem tæerne. Det er cool – mere af det her i Heimdalsgade og resten af byen!", Kim Tach, medejer af caféen Heimdalsgade 22
 

Klimaflisen aktiverer fortovet som en vigtig medspiller i klimaløsningerne ved at opsamle og håndtere regnvand fra tag- og fortorvsarealer. Flisen er blevet testet og monitoreret gennem fire sæsoner med gode resultater, og gadens beboere har også sat stor pris på flisen og det grønne byrum, som blev skabt i forlængelse af projektet.

Udover at præstere 1 % af tiden, når der er ekstreme regnvejrshændelser, skaber løsningen desuden stor bylivsværdi for byerne de resterende 99 % af tiden. Den lokale kaffebar har efter Klimaflisens ankomst oplevet en stigning i omsætningen på 40 %.

Klimaflisen, Tredje Natur. Foto: Tredje Natur