LINDEVANGSPARKEN & SLØJFEN

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Torben Petersen

I 2011 forekom et voldsomt skybrud på Frederiksberg syd for Lindevangsparken, som medførte skadevoldende oversvømmelser. Da hyppigheden af ekstreme regnhændelser vil øges i fremtiden, blev et projekt igangsat i den eksisterende park i det vestlige Frederiksberg, Lindevangsparken, og pladsen ved Peter Bangsvej kaldet Sløjfen. Marianne Levinsen Landskab Aps og Niras A/S har været rådgivere på projektet.

"Projektet viser, hvordan en innovativ tilgang fører til, at vi beholder vandet oven på jorden. På den måde får den fine park tilført nye værdier, og Sløjfen bliver til et nyt attraktivt byrum i stedet for bare at sende vandet direkte i kloakkerne. Det er både billigere og bedre for hele samfundet.”
Katrine Rafn, kontorchef i Naturstyrelsen, VANDPLUS 2015

SAMFUNDSØKONOMI

Ifølge VANDPLUS-Sekretariatet ville det have kostet Frederiksberg Forsyning 51. mio, hvis et traditionelt, underjordisk anlæg uden rekreative arealer skulle etableres i Lindevangsparken og Sløjfen. Samarbejdet mellem forsyning og kommune har samlet set kostet 34 mio. kr. medregnet omkostninger for de rekreative elementer, da anlægget ligger over jorden. Sammenlignet med anlæggelsen af et traditionelt, underjordisk anlæg til afvikling af regnvand er 17 mio. derfor sparet ved samarbejdet mellem Frederiksberg Forsyning og Kommune. Borgerne på Frederiksberg har dermed både sparet penge og fået en opdateret park med et helt nyt byrum. 

LÆRING & REGNVANDSHÅNDTERING

Lindevangsparken er blevet åbnet op, og nye muligheder for ophold og aktiviter har i sammenhæng med byrummet Sløjfen, gjort området til et begyndende fikspunkt for fællesskab, bevægelse og læring, for både nærliggende børninstitutioner og bosatte i området. Anlægget har ifølge VANDPLUS-Sekretariatet et samlet regnvandsvolumen på 1.850 m3 mod øst i 'Grøften' og 1.600 m3 i lavningen, også kaldet 'Scenen', der bl.a. anvendes til skøjtning om vinteren og undervisning om sommeren. På bypladsen Sløjfen er et samlet regnvandsvolumen på 700 m2 fordelt på et underjordisk bassin og på overfladen.

Lindevangsparken&Sløjfen, Marianne Levinsen. Foto: Torben Petersen.
Foto: Torben Petersen

OM PROJEKTET

Projektet ved Lindevangsparken og bypladsen Sløjfen på Frederiksberg er et pilot projekt, støttet af VANDPLUS, Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Naturstyrelsens. Alle tiltag er udformet, så de kombinerer klimatilpasningsløsninger med nye aktiviteter og oplevelser i parken med et særligt fokus på faciliteter for børn og unge. Parken rummer i dag både et læringsmiljø for skoleelever med mulighed for udendørs undervisning, en scene til uformelle sportsaktiviteter, musik og teater, samt en ny fælles byhave med 1000 solbærbuske og frugttræer.

Læs mere om projektet på Marianne Levinsen Landskab's hjemmeside