SØNÆS

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Carsten Ingemann

sØnæs er et rekreativt, offentligt parkrum, som er etableret i den sydlige del af Viborg på et areal, der tidligere fungerede som fodboldbaner. Området er designet af Møller & Grønborg i et tæt samarbejde med bl.a. Orbicon, Energi Viborg Vand, Viborg Kommune og lokale borgere. 

Klimaparkens kombinerede regnvandshåndtering, rekreative arealer og rensedam har øget markedsføringsværdien, mindsket oversvømmelsesomkostningerne og øget boliginteressen i Viborg Kommune.

REGNVANDSHÅNDTERING & IDENTITET

Ifølge VANDPLUS har etableringen af den store rensedam medført, at store mængder regnvand optages, og fosfor- og kvælstofudledningen til den nærliggende Søndersø mindskes, sammen med risikoen for oversvømmelse. Den lavtliggende bebyggelse omkring sØnæs er desuden beskyttet mod en 100-års regnhændelse. Samtidig har byen fået ny park for fællesskab, naturoplevelser, bevægelse og læring om klimatilpasning. 

REKRATIVITET & BYLIV

Viborgs borgere har i høj grad taget parken til sig. Ifølge VANDPLUS besøgte 75 personer i gennemsnit området på weekenddage i 2013, og efter anlæggelsen i 2015 måles 1500 besøgende dagligt. Derudover måles der fem gange flere cyklister end i 2013 på hverdage og 15 gange flere i weekenden. Den store aktivitet og positive omtale på #sønæs på Instagram viser, hvordan både lokale og mange besøgende udefra bruger parken på alle årstider.

…[Vi] glæder os over at opleve den merværdi, byparken giver, som især er synlig på den måde, brugerne har indtaget området. Uanset vejret er der mennesker i området omkring sØnæs.”
Jørgen Jørgensen, Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune, VANDPLUS 2015

SAMFUNDSØKONOMI

Udover nyvundet markedsføringsværdi og mindskede oversvømmelsesomkostninger, opleves en øget interesse for køb af boliger tæt på sØnæs i boligområdet sØnæshave, ligesom en fremtidig bebyggelse er opkaldt efter området. Det skriver VANDPLUS i deres publikation 'Evaluering og præsentation af VANDPLUS-projektet sØnæs' fra 2015.

"Vi oplever allerede nu stor interesse for køb af boliger tæt på sØnæs. sØnæs har tilført området en stor herlighedsværdi, så klima - projektet får uden tvivl indflydelse på salg af boliger i området."
Lene Christensen, bygherre for sØnæshave, Bach Gruppen, VANDPLUS 2015

sØnæs, Møller & Grønborg. Foto: Carsten Ingemann.
Foto: Carsten Ingemann

OM PROJEKTET

Ud over at sikre lokalområdets kloakker mod skybrud, mindsker sØnæs fosfor- og kvælstofudledningen til den nærliggende Søndersø og risikoen for oversvømmelser. De tekniske anlæg er bevidst gjort synlige med en høj arkitektonisk bearbejdningsgrad, og hvor der er skabt dobbeltfunktioner og rekreative oplevelser, der knytter sig til fortællingen om stedet. Det bløde, bølgende terræn, hvis naturmæssige karakter fremstår flot i parken, forandrer sig med regnvandsmængden, fra en stor grøn ø til et sø-landskab. Viborgs borgere har taget godt imod den blå-grønne park, der anvendes til forskellige aktiviteter, lige fra genoptræning for handicappede, picnic og parkour, til undervisning om klimatilpasning for både uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Læs mere om sØnæs på Møller & Grønborg's hjemmeside her