LE MUR

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Kontraframe

I Lemvig står det multifunktionelle højvandsmøbel Le Mur. Udover at sikre Lemvig mod højvande op til 210 cm over den daglige vandstand, fungerer møblet til hverdag som et rum- og pladsskabende element på havnen. Højvandsmøblet er designet som et 'samlesæt', der kan implementeres ved flere danske kystbyer efter behov. Bag designet står Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter i et tæt samarbejde med COWI, samt Lemvigs kommune og borgere.

”Betonmuren har været med til at forvandle Lemvig Havn til et sted med masser af liv og aktiviteter til vores lokale borgere, turister og sejlere. Det var nødvendigt at foretage en sikring af Lemvig Havn og by. Vi valgte at gøre en dyd ud af nødvendigheden, og vi har dermed fået meget mere ud af investeringen til gavn for alle”, Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune.

SAMFUNDSØKONOMI

Le Mur sikrer Lemvig mod højvande op til 210 cm over dagligt vande, forårsaget af storme, som f.eks. 'Bodil', 'Egon' og 'Dagmar', der i 2013 og 2014 sendte enorme vandmasser ind over byen. Højvandsmøblet har ifølge Lemvig Kommune vist sit værd under alle stormene og har sparet byen for skadeomkostninger på ca. 30 millioner kroner.

REGNVANDSHÅNDTERING & RESSOURCER

Ifølge Lemvig Kommune har Le Mur givet havnen flere brugsmuligheder og oplevelser, og møblet anvendes flittigt af byens borgere. Le Mur er et godt eksempel på, hvordan et teknisk anlæg kan indføre rekreative og arkitektoniske kvaliteter i byrummet og samtidig give ekstra værdi for de nødvendige investeringer i klimasikring. Ifølge Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter er Le Mur ikke udelukkende designet til Lemvig havn, men til at kunne implementeres i andre danske kystbyer, Muren består af betonelementer, der kan sammensættes og arrangeres efter behov i forskellige havnemiljøer.

Foto af højvandsmøbel i Lemvig af Hasløv & Kjærsgaard
Højvandsmuren i Lemvig sikrer ikke bare byen mod stormflod men kan også bruges i det daglige til leg, ophold og forskellige aktiviteter. Foto: Kontraframe

OM PROJEKTET

Le Mur er opført i solide betonelementer og kan aflukkes vha. stålporte, når en storm er under opsejling. Murens slyngninger gennem havnearealet i Lemvig skaber forskellige rum, herunder både en markeds- og legeplads, P-pladser på den indvendige side, samt arealer til boldspil, leg og ophold med udsigt til byens havnebassin. På muren er møbelarrangementer i træ integreret, herunder både bænke, borde og pinte. Selve muren er dekoreret med mosaikmotiver lavet af byens børn for at give Le Mur et lokalt særpræg. Alle møblementer er udført, så de kan anvendes fleksibelt, alt efter hvilke arrangementer havnen skal facilitere. Udover at sikre byen mod øget vandstand har projektet også indbefattet etableringen af en såkaldt 'overløbspumpesikring', der håndterer det regnvand, som ofte følger med en storm.

Læs mere om Le Mur på Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter's hjemmeside