BYMILEN

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Jens Markus Lindhe

SLA har skabt byrummet Bymilen ved SEB Bank i København. Byrummet er et offentligt tilgængeligt byrumslandskab, der fungerer som klimaanlæg, hvor overskydende regnvand afledes, opsamles og anvendes til at bestøve og afvande planter, buske og træer. Bag den samlede helhedsplan for omdannelsen af DSB’s tidligere godsbanegård ved Kalvebod Brygge står Lundgaard & Tranberg Arkitekter. 

Københavns første 100% klimatilpassede byrumslandskab, Bymilen, kombinerer funktionelle og tekniske krav, såsom offentlig tilgængelighed, afvanding og belysning, med oplevelsesrige stiforløb og opholdsrum til gavn for SEB Bank's medarbejdere og byens borgere.

REGNVANDSHÅNDTERING & CO2-Aftryk

Bymilen er Københavns første 100% klimatilpassede byrumslandskab. Ifølge Vugge til Vugge Danmark opsamles det regnvand, som løber ned ad bakken, i de tværgående linjedræn, der følger landskabets beplantning skjult i kanaler. Et pumpesystem recirkulerer her vandet til træer og bede, og en overløbsanordning leder det overskydende vand i havnen. Byrummet afkøles vha. træer og beplantning samt 110 vandforstøvere, der spreder fugtig luft med vinden. De mange anlagte planter, buske og træer bidrager til biodiversiteten og optager CO2 fra luften, afgiver ilt og er dermed med til at forbedre luftkvaliteten i området. Betonen er med til at reflektere solens stråler, hvilket skaber et naturligt afkølet mikroklima i årets varme måneder. 

TILGÆNGELIGHED & BRANDING

Bymilen kombinerer funktionelle og tekniske krav, såsom tilgængelighed, afvanding og belysning, med oplevelsesrige stiforløb og opholdsrum. Både Københavns borgere og SEB’s medarbejdere har taget det grønne byrum til sig, og SEB Bank har modtaget både national og international anerkendelse for at bidrage til det offentlige rum i København. 

“Som bank er det meget vigtigt for os at involvere os aktivt i samfundet. Med 'Bymilen' giver vi, sammen med SLA, et lidt overset område af København en ny vitaminindsprøjtning med et grønt, attraktivt byrum. Det er godt for både byen, Københavns borgere og vores medarbejdere, der i høj grad har taget byrummet til sig som en udendørs dagligstue.”
Peter Mering, Bygningsdirektør SEB Bank, Licitationen 2012

Bymilen, SLA. Foto: Jens Lindhe.
Foto: Jens Markus Lindhe

OM PROJEKTET

Bymilen ved SEB domicilet er et offentligt tilgængeligt byrumslandskab, der fungerer som rekreativt område og klimaanlæg, hvor overskydende regnvand afledes, opsamles og anvendes til at bestøve og afvande planter, buske og træer. Byrummet indeholder flere niveauspring svarende til to etagers højde, som forbinder gadeniveauet med taget af Rigsarkivet. Landskabet består af karakteristiske skrå betonflader med tværgående linjedræn, som er skjult i kanaler. Udover at håndtere funktionelle og tekniske krav såsom afvanding, tilgængelighed, belysning og beplantning, tilbyder Bymilen også varierende veje og ruter gennem landskabet og udendørs opholdsrum. Byrummet har tilføjet et frodigt grønt landskab til de ellers grå omgivelser ved Kalvebod Brygge og bruges flittigt af både SEB Bank's medarbejde og Københavns borgere.

Læs mere om Bymilen på SLA's hjemmeside