Gyldenrisparken

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Lasse Bech Martinussen

Gyldenrisparken på Amager i København er et blokbyggeri fra midten af 60’erne, der huser almene boliger og et plejehjem. Omkring årtusindskiftet var betonblokkene så nedslidte, at en egentlig nedrivning var på tale, men valget faldt på en gennemgribende renovering, der tog udgangspunkt i en plan udarbejdet af Lejerbo, Københavns Kommune og Gyldenrisparkens beboere. Med et større konsortium vandt Tegnestuen Vandkunsten opgaven om helhedsrenoveringen sammen med Witraz Arkitekter og ZESO Architects tilbage i 2005. Projektet er en blanding af renovering, transformation og nybyggeri, og strategien tager udgangspunkt i at understøtte de eksisterende kvaliteter i områdets karakter, landskab og boliger. I dag står både unge, ældre og børnefamilier på venteliste for at flytte ind.

Siden omdannelsen af det almene boligområde Gyldenrisparken blev iværksat er ventetiden på boligerne steget fra 4-6 måneder til mellem 17-35 år. I dag ønsker 85% af beboerne at blive boende og 61% af dem mener, at områdets omdømme er forbedret, som resultat af de fysiske og sociale indsatser. 

EJERSKAB & TRYGHED

Moderniseringen af Gyldenrisparken har bestået i en fremtidssikring af områdets 432 almene boliger, forbedring af udearealerne og anlæggelsen af et nyt plejecenter samt to børneinstitutioner. Projektet blev igangsat tilbage i 2005 og afsluttedes i foråret 2015. Ifølge Lejerbo er ventetiden på en lejebolig steget fra 4-6 måneder til mellem 17-18 år for toværelses lejligheder til mellem 30-35 år for familielejligheder. Til Realdanias ekspertgruppemøde den 17. marts 2017 fremlægger Claus Bech-Danielsen, Arkitekt MAA og forsker hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), at hele 85 procent af beboerne i Gyldenrisparken fremtidigt ønsker at blive boende efter renoveringen. Dertil skriver Landsbyggefonden på side 179 i deres jubilæumsudgivelse "Boligområder i Bevægelse” fra april 2017: “I Gyldenrisparken blev beboere i naboområderne, der blandt andet består af villaer og dyre ejerlejligheder, eksempelvis spurgt, om de kunne forestille sig at bo i det almene boligområde i fremtiden, og her svarede næsten 30 procent, at det kunne de godt. Det havde ikke været tilfældet før den arkitektoniske omdannelse af boligområdet.” 

Forbedringerne af Gyldenrisparken inkluderer blandt andet renovering af facaderne og et nyt belysningsdesign.  Ved at bygge flere vinduer i blokkene er udearealerne overvåget af flere lejligheder samtidig, og blinde vinkler og uoplyste områder undgås. Samtidig giver et nyt plejehjem, nye stisystemer og to nye børneinstitutioner flere udefrakommende større kendskab til området og skaber trafik. Disse kriminalpræventive tiltag har ifølge Landsbyggefonden haft stor effekt og øget trygheden i området.

RENOMMÉ & LOKAL STOLTHED

Gennem beboerinddragelse og sikring af bedre boligforhold opleves ifølge Gyldenrisparkens Beboerforening en større tilfredshed, fællesskab og stolthed over området beboerne imellem. I en artikel udgivet af DR Nyheder den 30. November 2016, beskriver Claus Bech Danielsen, Arkitekt MAA og forsker hos SBi, hvordan det især er vigtigt, at naboer og udefrakommende til de udskældte boligområder kommer og bruger områdets faciliteter, fordi det er med til at nedbryde fordomme om stedet og dets beboere. Claus Bech Danielsen er medforfatter til en rapport, som evaluerer seks store byggeprojekter i Danmark. Her fremlægges det bl.a., at hele 61 procent af beboerne i Gyldenrisparken mener, at stedets omdømme er forbedret de seneste år, som resultat af de fysiske og sociale indsatser. SBi-rapporten forventes udgivet i løbet af 2017-2018.

Renoveringen af Gyldenrisparken blev i 2012 nomineret til en af verdens mest prestigefyldte arkitekturpris, Mies van der Rohe Award, og samme år havde området besøg af H.K.H. Prins Charles og H.K.H. Kronprins Frederik. Den slags begivenheder er med til at ændre områdes renommé, skubbe til fordommene, samle beboerne og sætte fokus på områdets potentialer og kvaliteter.

OM PROJEKTET

Helhedsplanen for Gyldenrisparken involverer både renovering, transformation og nybyggeri. Boligblokkene i Gyldenrisparken har fået et tydeligt løft, mens hovedudtrykket er bevaret. Store vinduer giver mere lys i boligerne, og større altaner inviterer til ophold og binder ude- og indeliv sammen. Nye karnapper fungerer som en slags gadespejl, der giver udsyn og tryghed. Områdets gamle plejehjem er i dag omdannet til vuggestue, børnehave og fritidshjem. Bygningen er opgraderet til passivhus med høj isoleringsværdi, lavenergiglas, konstruktioner til passiv solvarmeabsorbering og højeffektive ventilationsanlæg, hvilket giver et ca. 75% lavere energiforbrug end andet standardbyggeri. Bygningen har desuden fået en kæmpe taghave til husets brugere. Som led i renoveringen er flere små lejligheder lagt sammen til større familieboliger, der tiltrækker en ny type lejere, som tilfører en mere mangfoldig og ressourcestærk beboersammensætning i Gyldenrisparken.

Læs mere om Gyldenrisparken på Tegnestuen Vandkunsten's hjemmeside