RABALDERPARKEN

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: SNE Architects

Når man laver en park samtidig med, at man alligevel skal klimasikre, sparer man rigtigt mange penge. Rabalderparken i Roskilde forener rekreative arealer med et tekniske anlæg til afvikling af regnvand. SNE Architects og COWI har stået for projektering af området og GHB Landskabsarkitekter har stået for den overordnede landskabsplan, samt projektering af parkens populære 'vandtrappe'.

“Jeg er stolt over at bo i et land, hvor man tænker som I har gjort. I har tænkt positivt og løst problemet med påvirkningerne fra klimaforandringerne på en måde hvor teknik, miljø og mennesker går op i en større enhed.” 
Ida Auken, forhenværende Miljøminister, Roskilde Avis, 31. August 2012

SAMFUNDSØKONOMI

Rabalderparken er et område, der giver den nye bydel i Roskilde, Musicon, både aktiviteter og væresteder. Samtidig fungerer det, som teknisk anlæg til afvikling af regnvand. Ifølge Vandplus-Sekretariatet er det, takket være et succesfyldt samarbejde mellem forsyning, kommune og områdets aktører, lykkedes at skabe både økonomiske fordele og rekreativ værdi.

"Det kombinerede anlæg er i sidste ende blot 10 mio. kroner dyrere, end hvad et regnvandsanlæg ville have kostet, et langt lavere beløb end hvad anlæggelsen af en lignende park til rekreativ brug alene ville have kostet."
Vandplus-Sekretariatet 2015.

REGNVANDSHÅNDTERING

Det samlede anlæg i Rabalderparken består af en lang kanal, som udmunder i tre regnvandsbassiner, der ifølge Vandplus-Sekretariatet kan rumme ca. 23.000 m3 vand. Anlægget er dimensioneret til en 10-års-hændelse, hvilket vil sige, at alle bassiner og kanaler statistisk set kun fyldes en gang hvert tiende år. Roskildes skatere har dermed fået et tilholdssted, samtidig med, at indbyggerne i den nye bydel er sikret mod oversvømmelser. Alle parkens bassiner dækker et areal, der svarer til en fodboldbane, men de kan rumme lige så meget vand, som 10 svømmehaller.

Rabalderparken, GHB Landskabsarkitekter & SNE Architects. Foto: SNE Architects
Foto: SNE Architects

OM PROJEKTET

Rabalderparken er etableret på et gammelt industriareal og bygget op omkring en 445 meter lang kanal, der i det daglige anvendes af skatere, bmx’ere og rulleskøjte-løbere. Langs kanalen er der etableret gode muligheder for ophold og rammer for uorganiseret leg og aktivitet, hvor overskudsjorden fra de udgravede kanaler og tilhørende bassiner er anvendt til bakker og volde. Alle parkens bassiner dækker et areal, der svarer til en fodboldbane, men de kan rumme lige så meget vand, som 10 svømmehaller. I parken er der blevet plads til bl.a. rutsjebane, trampoliner, hængekøjer og fitnessredskaber. Roskildes borgere har taget vel imod parken; et nødvendigt teknisk anlæg, som er blevet et lokalt samlingssted i den nye bydel Musicon. 

Læs mere om projektet på GHB Landskabsarkitekter's hjemmeside