Rådgiverjura

En af DANSKE ARK’s centrale opgaver er at bistå medlemmerne juridisk. Sekretariatet rådgiver medlemmerne om kontrakter, ABR 89, udbudsret og ophavsret. Nye medlemmer kan få deres kontrakter gennemgået. DANSKE ARK går aktivt ind i verserende udbud og projektkonkurrencer hvor udbuds- og konkurrencevilkårene forekommer urimelige eller er i strid med udbudsreglerne.

DANSKE ARK's bestyrelse kan efter en konkret vurdering anlægge en klagesag ved Klagenævnet for Udbud, hvis en udbudskrænkelse er principiel.

Hjemmesiden giver medlemmerne adgang til ydelsesbeskrivelser, paradigmaer, vejledninger, gode råd, publikationer m.v.

  • DANSKE ARK arbejder desuden for at forbedre rådgivernes rammevilkår. Det sker ved dialog og samarbejde med andre organisationer og bygherrer, deltagelse i den offentlige debat samt påvirkning af det politiske system
  • DANSKE ARK holder jævnligt medlemsmøder om kontraktforhold og udbudsregler, da viden om disse emner er helt nødvendige for at kunne drive en arkitektvirksomhed
  • DANSKE ARK har hotline ordninger med to advokatfirmaer om gratis telefonisk rådgivning indenfor entrepriseret og ophavsret.

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Raadgiverjura.aspx

Kontakt

Preben DahlChefjurist, advokat
mail 
pd@danskeark.dk
tel  32 83 05 07
tel  28 69 05 76
Sait CiftciChefkonsulent, Advokatfuldmægtig
mail 
sc@danskeark.dk
tel  32 83 05 12
tel  23 27 69 15