AB 18

Opdateret 09.01.23

AB 18 "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er et centralt dokument inden for entrepriseretlige forhold.

Der er tale om et såkaldt "agreed document", som er blevet til efter forhandling mellem byggeriets parter. AB 18 er derfor et kompromis mellem de involverede interesser. Derfor er AB 18 heller ikke en lov, men skal være aftalt i den konkrete bygge- og anlægsarbejde for at finde anvendelse.

AB 18 kan aftales inden for fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise henvises til ABT 18, som også indgår i vedlagte dokument.

AB 18 regulerer vigtige forhold som eksempelvis:

  • Udbud og tilbudsgivning
  • Sikkerhedsstillelse og forsikring
  • Entreprisens udførelse
  • Betalingsforhold
  • Levering
  • Mangler
  • Tvister

AB 18 kan fraviges på de enkelte punkter, men fravigelsen skal være tydelig og præcis. Så vidt muligt bør fravigelser dog undgås. 

AB 18 er primært beregnet til store sager. Derfor er der også vedtaget et AB Forenkelt (ABF) til de mindre og mere enkle sager. AB 18, ABF og ABT er ikke beregnet til aftaler i forbrugerforhold. 

Du kan finde den nye AB 18 i dokumentet nedenfor. Bemærk at dokumentet også indeholder ABR 18. 

AB 92 vil stadig være relevant i mange sager, og du kan derfor stadig finde AB 92 neden for. 

AB 18
AB 18 - Betænkning nr. 1570
AB 92