ABT 18

Opdateret 09.01.23

ABT 18 "Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed" kan benyttes ved totalentrepriseforhold.

ABT 18 er et såkaldt "agreed doument", som er udarbejdet i samarbejde mellem byggeriets organisationer. ABT 18 skal ligesom AB 18 vedtages mellem parterne for at være gældende.

ABT 18 regulerer stort set samme forhold som AB 18:

  • Udbud og tilbudsgivning
  • Sikkerhedsstillelse og forsikring
  • Entreprisens udførelse
  • Betalingsforhold
  • Levering
  • Mangler
  • Tvister

ABT 18 adskiller sig fra AB 18 ved, at reglerne tager højde for, at totalentreprenøren ikke blot står for udførelsen af byggeopgaven, men tillige projekteringen.

Statslige byggeherrer er forpligtede til at følge ABT 18 som udgangspunkt uden fravigelse.  

Du kan finde den nye ABT 18 i dokumentet nedenfor. Bemærk at dokumentet også indeholder ABR 18 og AB 18 

ABT 93 vil stadig være relevant i mange sager, og du kan derfor stadig finde ABT 93 neden for. 

ABT 18
ABT 93