AB Forenklet

Opdateret 06.01.23

AB Forenklet "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er et centralt dokument inden for entrepriseretlige forhold.

Der er tale om et såkaldt "agreed document", som er blevet til efter forhandling mellem byggeriets parter. AB Forenklet er derfor et kompromis mellem de involverede interesser. Derfor er AB Forenklet heller ikke en lov, men skal være aftalt i den konkrete bygge- og anlægsarbejde for at finde anvendelse.

AB Forenklet kan aftales inden for fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise henvises til ABT Forenklet, som også indgår i vedlagte dokument.

AB Forenklet regulerer vigtige forhold som eksempelvis:

  • Udbud og tilbudsgivning
  • Sikkerhedsstillelse og forsikring
  • Entreprisens udførelse
  • Betalingsforhold
  • Levering
  • Mangler
  • Tvister

AB Forenklet kan fraviges på de enkelte punkter, men fravigelsen skal være tydelig og præcis. Så vidt muligt bør fravigelser dog undgås. 

AB 18 er primært beregnet til store sager. Derfor er der også vedtaget et AB Forenkelt (ABF) til de mindre og mere enkle sager. AB 18, ABF og ABT er ikke beregnet til aftaler i forbrugerforhold. 

Du kan finde den nye AB Forenklet i dokumentet nedenfor.

AB Forenklet