Samfundets formue står bundet i mursten.

Byggeriet udgør ca 8% af bruttonationalproduktet og en betragtelig del af samfundets formue og ressourceforbrug. Derfor er det også selvfølgeligt, at der udvises stor omhu med økonomien, når der bygges nyt eller bygges om. Men man skal være opmærksom på, at de afledte effekter af byggeriet kan have meget stor økonomisk værdi på længere sigt.
Anlægsøkonomien kan forbedres ved at arbejde med bygbarhed og industrielle processer i designet. Men ser man også på drift, vedligehold og fremtidige udskiftninger i et økonomisk perspektiv, - det man kalder totaløkonomi eller Life Cycle Costing (LCC), ændrer det ofte billedet af hvilke løsninger, der er mest fordelagtige på længere sigt. Tænker man fremtidig genanvendelse med i udformningen af byggeriet, kan det indgå i en cirkulær økonomi. Det vil sige, at bygningens dele kan indgå i ny kredsløb, når de genanvendes. Det kan medvirke til at fremtidssikre byggeriets økonomiske værdi.
Der er ofte en række afledte effekter af at bygge i høj kvalitet i form af bedre sundhed, produktivitet og læring eller forbedret byliv. Når man beregner værdien af disse effekter, kan den over en årrække overstige anlægsøkonomien betragteligt.

Region
View
Upcycle Studio, Lendager Group. Foto: Rasmus Hjortshøj
#Case

Upcycle Studios

Upcycle Studio i Københavns Ørestad succes trækker branchen i en bæredygtig retning - og det betaler sig.
Toftebo, BJERG Arkitektur.
#Case

Toftebo

Energirenovering viser vejen: Sådan fremtidssikrer vi vores eksisterende boligmasse.
Tegnestuen Vandkunsten, Witraz Arkitekter, ZESO Architects, Gyldenrisparken. Foto: Seier
#Case

Gyldenrisparken

Helhedsrenovering øger trygheden, mindsker kriminaliteten og styrker beboerfællesskabet i Gyldenrisparken.
Damesalen Københavns Universitet, MIKKELSEN arkitekter. Foto: Søren Aagaard
#Case

Damesalen Københavns Universitet

Intelligent facadeteknologi skaber maksimal areal- og dagslysudnyttelse i Damesalen på Institut for Idræt.
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, White arkitekter. Foto: Adam Mørk
#Case

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Nye rammer og holdninger nedbringer brugen af tvang hos Aabenraa Psykiatrisk Hospital i Region Syddanmark.
Danmarkshusene, Tegnestuen Vandkunsten. Foto:
#Case

Danmarkshusene

Danmarkshusene i Rødovre er en ny generation almene boliger, der er billige, bæredygtige og attraktive.
Foto af højvandsmur af Hasløv & Kjærsgaard
#Case

Le Mur

Højvandsmøblet, der har sparet Lemvig Kommune for skadeomkostninger på mange millioner kroner.
Moesgaard Museum, Henning Larsen Architects. Foto: Moesgaard Museum.
#Case

Moesgaard Museum

Moesgaard Museum's øgede besøgsantal har bevirker øget omsætning og vækst for Aarhus’ erhvervsliv.
DTU Skylab, JUUL | FROST. Foto: STAMERS KONTOR
#Case

DTU Skylab

Populært mødested giver mere innovation og entreprenørskab med 6000 besøgende om måneden.
Ryesgade 30, Krydsrum Arkitekter. Foto: Krydsrum Arkitekter.
#Case

Ryesgade 30 A-C

Bæredygtig byfortætning og energieffektivisering af ejendom på Ryesgade 30 i København.
Upcycle House, Lendager Group. Foto: Jesper Ray.
#Case

Upcycle House

Nyt enfamiliehus reducerer klimapåvirkning med 86%. Kodeordet er UPCYCLING
Brick House, LETH & GORI. Foto: STAMERS KONTOR.
#Case

Brick House

MiniCO2-huset 'Brick House' har en levetid på minimum 150 år og en vedligeholdelsesfri facade i minimum 50 år.
Lindevangsparken&Sløjfen, Marianne Levinsen. Foto: Torben Petersen.
#Case

Lindevangsparken & Sløjfen

Rekreativt område anvendt til afvikling af kraftige regnhændelser, rekreative formål, undervisning og optræden
sØnæs, Møller & Grønborg. Foto: Carsten Ingemann.
#Case

sØnæs

Rekreativt byrum skaber øget markedsføringsværdi, mindskede oversvømmelsesomkostninger og øget boliginteresse.
Sønder Boulevard, SLA. Foto: Mads Klitten.
#Case

Sønder Boulevard

Det grønne bælte på Vesterbro, hvis parkværdi er syv gange større end dets anlægssum.
Lethal, Tegnestuen Vandkunsten. Foto: Mads Frederik.
#Case

Lethal i Gentofte

Den CO2-neutrale lethal i Gentofte er et økonomisk alternativ til konventionelle idrætshaller.
Islands Brygge Havnebad, BIG & JDS. Foto: JDS Architects
#Case

Islands Brygge Havnebad

Øget attraktionsværdi og stigende ejendomspriser ved havnebadet på Islands Brygge i København.
VUC SYD, AART Architects. Foto: Adam Mørk.
#Case

VUC Syd i Haderslev

Nytænkning af det fysiske læringsmiljø har skabt en årlig merdiværdi på 62 mio. for statskassen.
Cykelslangen, Dissing+Weitling. Foto: Rasmus Hjortshøj.
#Case

Cykelslangen

Cyklisternes tidsbesparelse ved brug af Cykelslangen sparer årligt samfundet 5 millioner.