RYESGADE 30 A-C

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Krydsrum Arkitekter

I 2013 blev Renover-prisen 'Danmarks Bedste Renovering' tildelt teamet bag renoveringen af den gamle københavnerejendom fra 1896 på Ryesgade 30.

Ejendommens beregnede energiforbrug efter renoveringen er reduceret med 73% med en målt driftsbesparelse på 56% det første år. Ejerens afkast er 3-doblet. 

ØKONOMI, ENERGIOPTIMERING & BEVARINGSVÆRDI

Ifølge Danmarks Tekniske Universitet har kombinationen af bl.a. indvendig isolering af facader, kældre og tag, ny ventilation med varmegenvinding, anlæggelse af solceller, samt udskiftning af vinduer bidraget til, at ejendommens beregnede energiforbrug er reduceret med 73% med en målt driftsbesparelse på 56% det første år. Ejerens afkast er desuden 3-doblet, som et resultat af de etablerede tagboliger, samt optimeringen af alle eksisterende lejligheder.
Renoveringen af Ryesgade 30 er tydeligt eksempel på, at det kan lade sig gøre at renovere Københavns gamle etageejendomme, så de både overholder nutidens krav til bolig-, energi- og indeklimaforhold, samtidig med, at de sikrer værdien i dansk kulturhistorie, arkitektur og byggeskik.

Dansk Bygningsarv og Incentive har konstateret at bygninger med høj bevaringsværdi har ca. 30% procent højere ejendomspriser i Danmark. Ryesgade 30 viser, hvordan man både kan energirenovere og øge bevaringsværdien af en ejendom efter SAVE metoden.

"Ejendommen i Ryesgade er et fornemt eksempel på, hvordan man kan forbedre funktionaliteten og opnå markante energibesparelser uden at gå på kompromis med de kulturhistoriske og arkitektoniske hensyn, man er nødt til at tage, når man renoverer en bygning, der er mere end 100 år gammel. Vi er stolte af at kåre Ryesgade som vinder af RENOVER prisen"
Hans Peter Svendler, Direktør i Realdania, Renover 2013

BYFORTÆTNING

Udnyttet tagareal til penthouselejligheder har været den økonomiske driver for en bæredygtig byfortætning og energi- og boligoptimering af den øvrige ejendom. DTU anslår, at der kan etableres tagboliger til ca. 22.000 nye beboere, hvis denne strategi anvendes på samtlige Københavnerejendomme af samme type.

Lektor på DTU BYG Søren Peter Bjarløv, vejleder på kandidatspecialet ”Udnyttelse af eksisterende københavnske bytage", udarbejdet af bygningsingeniørerne Daniel Clausen og Nicklas Engdam, fra 2012, udtaler i et interview med Byens Ejendom fra august 2016:
"Man undersøgte etagebyggeri i København fra perioden 1850-1950, fordi der blevet bygget meget i denne periode og stort set efter samme bygningsprincip. I samme periode begyndte der at være byggeregler, som med simple krav sikrede et godt byggeri. Specialet har identificeret mere end 300.000 uudnyttede kvm på Københavnske lofter, som kan udvikles til boliger til cirka 22.000 personer." [...] "De sidste par år er priserne på boliger i København skudt i vejret, og boligerne er blevet solgt hurtigt. Det gør det mere attraktivt at opføre nye boliger. I de store byer er mulighederne for at bygge nye boliger begrænset, og derfor er det oplagt at forvandle loftrum til nye boliger."

Ryesgade 30, Krydsrum Arkitekter. Foto: Krydsrum Arkitekter.
Foto: Krydsrum Arkitekter

OM PROJEKTET

Den gamle københavnerejendom fra 1896 på Ryesgade 30 A-C stod i 2013 klar til indflytning efter en gennemgribende renovering. Renoveringen indbefattede både istandsættelse ind- og udvendigt, og der blev etableret en ekstra etage med nye, eksklusive taglejligheder. Ejendommens energiforbrug til varme er reduceret markant med indvendig facadeisolering, nye vinduer med koblede rammer, behovsstyret ventilation med varmegenvinding og nyt højisoleret tag med anlagte solceller. 
Under renoveringen blev et forskningsprojekt igangsat med støtte fra Energistyrelsen til undersøgelse af, hvordan forskellige produkter indenfor energioptimering kunne anvendes i projektet. I samarbejde med DTU blev en enkelt lejlighed derfor anvendt til at afprøve forskellige løsninger. Den renoverede ejendom står i dag med sine oprindelige arkitektoniske detaljer, som et stærkt eksempel på, at det kan lykkes at foretage omfattende og rentabel energirenovering, og samtidigt forbedre bygningsarven.

 

Læs mere om renoveringsprojektet på Krydsrum Arkitekter's hjemmeside