UPCYCLE HOUSE

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Jesper Ray

I Nyborg står seks enfamilieshuse, der går under navnet 'Mini-CO2-husene'. Det gør de, fordi de alle søger at reducere byggeriets CO2-aftryk gennem forskellige miljømæssigt bæredygtige strategier. Det første hus i rækken er designet af arkitektfirmaet Lendager Group og går under navnet 'Upcycle House'.

Der er udledt 86% mindre CO2 i opførelsen af Upcycle House end i et klassisk enfamiliehus af samme størrelse. Alle husets komponenter kan desuden genbruges efter endt levetid og indgå i nye materialekredsløb.

RESSOURCEUDNYTTELSE

Ifølge Lendager Group er Upcycle House designet ud fra ønsket om at skabe et klassisk enfamilieshus, som kan skilles ad efter endt levetid, således at husets enkelte komponenter kan indgå i nye materialekredsløb. Da byggesektoren og anlægsbranchen producerer en tredjedel af alt affald i Danmark, kan Upcycle House ses som et bud på, hvordan vi kan komme en del af affaldsproblemet til livs, hvis rest-materialer udnyttes, som en direkte ressource i byggeriet. Som navnet antyder er størstedelen af Upcycle House konstrueret af rest-materialer eller alment ubrugelige produkter, som efterfølgende er blevet oparbejdet og genanvendt.

CO2-AFTRYK & LIVSCYKLUS

En livscyklusanalyse udarbejdet på Statens Byggeforskningsinstitut i 2013 viser, at Upcycle House udleder 86% mindre CO2 i opførselsfasen end et referencehus af samme størrelse, som er opført i nye materialer. Forklaringen er, at Upcycle House’s materialer allerede har 'betalt deres CO2-regning' dengang de oprindeligt blev produceret. Af de mange forskellige upcyclede materialer, som Upcycle House er konstrueret af, kan bl.a. nævnes: Gulvbelægning bestående af korkpropper og overskudstræ fra møbelproducenter, isolering bestående af papiruld og glasskærver af genbrugsglas, samt facadebeklædning af aluminiumsplader med genbrugt aluminium fra øl- og sodavandsdåser. 

”Vi troede oprindeligt, at de 65 % sparet CO2 var urealistisk højt sat, men da vi regnede hele projektet igennem, viste det sig, at vi havde knap 86 % bedre CO2-regnskab end et referencehus. Med det i baghovedet undrer vi os over, at der ikke er mange andre, som arbejder med dette. Hvorfor indgår det ikke i alt, hvad vi laver som arkitekter, og hvorfor indgår det ikke i Bygningsreglementet, at en vis procentdel af byggematerialerne skal være genbrug?”
Anders Lendager, Lendager Group, Realdania Byg 2014

Upcycle House, Lendager Group. Foto: Jesper Ray.
Foto: Jesper Ray

OM PROJEKTET

I Nyborg er seks nye enfamilieshuse blevet udviklet af seks forskellige arkitektfirmaer i samarbejde med Realdania Byg. Husene kaldes for 'MiniCO2-Husene' og har udover størrelse og funktionskrav det tilfælles, at de alle søger at reducere byggeriets CO2-aftryk gennem forskellige miljømæssigt bæredygtige strategier. Det første hus i rækken 'Upcycle House' er udelukkende er konstrueret af rest-materialer eller alment ubrugelige produkter, som efterfølgende er blevet oparbejdet og genanvendt. De nye materialesætninger, som er udviklet til huset, giver et helt unikt arkitektonisk udtryk. Huset står som et minutiøst og spændende eksempel på, hvor mange muligheder, der eksisterer for at genanvende materialer og mindske byggeriets CO2-aftryk.

Læs mere om Upcycle House på Lendager Group's hjemmeside