BRICK HOUSE

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: STAMERS KONTOR

I Nyborg står seks enfamilieshuse, der går under navnet 'Mini-CO2-husene'. Det gør de, fordi de alle søger at reducere byggeriets CO2-aftryk gennem forskellige miljømæssigt bæredygtige strategier. Det andet hus i rækken er designet af arkitektfirmaet LETH & GORI og går under navnet 'Brick House'.

Brick House har en levetid på minimum 150 år og en vedligeholdelsesfri facade i minimum 50 år. CO2 aftrykket fra bygningens vedligehold er reduceret til 1/4 i forhold til et referencehus.

LIVSCYKLUS & CO2-AFTRYK

Brick House kaldes også 'Det Vedligeholdelsesfrie Hus' og har ifølge Realdania Byg en levetid på minimum 150 år. Huset har derudover, som navnet indikerer, en klimaskærm, der ikke kræver vedligeholdelse de første 50 år af dets levetid. CO2 aftrykket når Brick House skal vedligeholdes er reduceret med 1/4 i forhold til et referencehus. 

INDEKLIMA

Alle indre skillevægge i huset er opført af teglblokke, som, ud over at være et tilvalg af et æstetisk udtryk, ifølge Realdania-Byg er en bæredygtig løsning i flere henseender. Dels er det tidsmæssigt rentabelt at mure op med teglblokke, dels bevirker teglblokkenes termiske masse, at der opretholdes en stabil temperatur i boligen, hvilket medvirker til et sundt og naturligt indeklima.
 

“Alle kan finde ud af bygge et hus, der holder meget længe, ved at bruge dyrere og bedre materialer, men det har jo ingen gang på jord i den virkelige økonomiske verden. Udfordringen har derfor været at bygge et hus med lang levetid inden for en almindelig økonomisk ramme. Løsningen ligger her i byggeteknikken og i at genopdage gamle dyder som f.eks. at bygge med udhæng.”
Jørgen Søndermark, Projektleder, Realdania Byg 2014

Brick House, LETH&GORI. Foto: STAMERS KONTOR.
Foto: STAMERS KONTOR

OM PROJEKTET

I Nyborg er seks nye enfamilieshuse blevet udviklet af seks forskellige arkitektfirmaer i samarbejde med Realdania Byg. Husene kaldes for 'MiniCO2-Husene' og har udover størrelse og funktionskrav det tilfælles, at de alle søger at reducere byggeriets CO2-aftryk gennem forskellige miljømæssigt bæredygtige strategier. Andet hus i rækken, Brick House, er designet af LETH & GORI med fokus på CO2-reduktion gennem et minimeret behov for vedligeholdelse.
Brick House's lange levetid gør det muligt at få størst mulig gavn af den CO2, som er bundet i huset, hvorfor CO2-udledningen er 30% mindre end i et referencehus. Brick House er konstrueret af materialer og opført vha. byggetekniske metoder indenfor det traditionelle, danske murstensbyggeri, som gennem mange århundrede har bevist dets holdbarhed. Der er lagt vægt på at minimere kompleksiteten i huset, hvorfor husets konstruktion og æstetik er centreret om ét materiale - nemlig tegl.

Læs mere om Det Vedligeholdelsesfri Hus på LETH & GORI's hjemmeside