PSYKIATRISK AFDELING AABENRAA

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Signe Find Larsen

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa ligger tæt op af det eksisterende sygehus og huser den største psykiatriske afdeling i Region Syddanmark, der samler tidligere specialafdelinger fra Kolding, Haderslev og Augustenborg. På afdelingen arbejdes aktivt med forebyggelse af tvang gennem ændring af kultur og vaner, inddragelse af patienter og pårørende, samt indførelse af flere fysiske aktiviteter. Bag designet af psykiatriens fysiske rammer står White arkitekter og DEVE Arkitekter.

Et år efter indflytningen i Aabenraa Psykiatrisk Hospital kan Region Syddanmark dokumentere en nedgang på over 30% i antallet af rapporterede arbejdsulykker, 27% færre bæltefikseringer og næsten 60% færre tilfælde af tvangsmedicineringer sammenlignet med det foregående år i de gamle bygninger.

TRYGHED, UDSYN & DAGSLYS

Lyse, brede gange og et stort indtag af dagslys skaber et roligt og positivt miljø på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Byggeriet indeholder store glasarealer, der skaber gennemsigtighed og udsyn for både patienter og personale, med adgang til naturen fra patientstuerne. Ifølge Lene Høgh, overlæge på den bæltefrie afdeling, virker de nye omgivelser i sig selv konfliktnedtrappende. Hun fortæller, at afdelingens patienter ofte udtrykker, at der er meget roligt på afdelingen.

”Det er ikke rart for nogen mennesker at føle sig trængt op i en krog. Nu har vi faktisk den fysiske plads til, at patienterne kan få lidt fred og ro, samtidig med at vi selvfølgelig observerer dem.” […] “Jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes indretningen og bygningen, at vi har færre patienter på lukkede pladser, end vi havde tidligere. I Augustenborg og Haderslev var det åbne og det lukkede også integreret på samme afdeling, alligevel har vi meget færre på lukkede pladser her i Aabenraa.”
Lene Høgh, Overlæge Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Ugeskrift for Læger 2016

ØKONOMI & ARBEJDSMILJØ

I det såkaldte ’Bæltefrie Afsnit’ hos Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er der fokus på at kende sine tvangsdata. Derfor foretager medarbejderne analyser hver gang, der har været episoder med tvang, og når der opstår konflikter, der nemt kan ende i tvang. Sammenlignes brugen af tvangsforanstaltning et år før indflytning i de nye bygninger med et år efter indflytning, ses ifølge Region Syddanmark et fald på 59% i antallet af gange, der er udleveret beroligende medicin og 27% i brugen af bæltefikseringer.

De flotte resultater kan tilskrives de nye fysiske rammer med masser af gennemsigtighed, mere motion og investering i sansestimulerende redskaber. Satspuljeprojektet ’Nedbringelse af tvang i Psykiatrien’ har derudover givet flere midler til at hyre nye medarbejdere og efteruddanne alle medarbejdere, hvilket har styrket kommunikationen. Sammenligner man arbejdsulykke-tallene et år før indflytning med et år efter indflytning, findes ifølge Region Syddanmark en reduktion på mellem 30-40%.

TILGÆNGLIGHED & BEVÆGELSE

Hos Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har man i dag mere plads og flere muligheder for fysisk aktivitet end tidligere. Med etablerede sanserum og udendørs aktivitetsarealer er der skabt øget trivsel blandt patienterne. Ifølge Region Syddanmark melder afdelingen tilbage om øget motionsniveau, flere gåture og brug af aktivitetsstier, samt bedre og mere sammenhængende søvn.

 

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, White arkitekter. Foto: Adam Mørk
Foto: Adam Mørk

OM PROJEKTET

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa rummer 115 patientpladser under syv forskellige afsnit, der udgør såvel voksen-, som børne- og ungdomspsykiatri. Afsnittene ligger i en vifte omkring en hovedakse, hvorfra ankomstområde og kobling til det eksisterende sygehus forbindes med tre trafikcentre og indgange til de enkelte afsnit. Afdelingen rummer reception, ambulatorium, café, modtagelse, aktivitetsrum, behandlerkontorer, auditorium og undervisning med kig til uderum og haver. Hovedaksen afsluttes i en sportshal og tagterrasse med udsigt over det omkringliggende landskab.
De fysiske rammer er designet ud fra ønsket om at integrere funktionelle krav, rummelige oplevelser og sanseindtryk, hvor der skabes nærhed ved visuel kontakt. Sammen stimulerer arkitektur og landskab patienternes behandling gennem inddragelse af natur, farver, lys og udsigt. Fællesarealerne er afslappende og rummelige med grønne gårde som omdrejningspunkt, hvor man nemt overskuer gang- og fællesarealer.

Læs mere om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på White arkitekter's hjemmeside