DAMESALEN KØBENHAVNS UNIVERSITET

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Peter Andreas Sattrup, Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Søren Aagaard

I 2016 stod Damesalen på Københavns Universitet's Institut for Idræt & Ernæring færdig efter ombygning. Udvidelsen består af en let glasbygning udført i højisoleret glas, der er etableret direkte oven på den eksisterende gymnastiksal fra 1944. Den nye etage indeholder kontorer, hvilerum, laboratorium og undervisningslokaler og er designet af MIKKELSEN arkitekter.

Det innovative facadedesign på Damesalens nye etage giver 5% mere nettoareal sammenlignet med en konventionelt isoleret facade. Det svarer til en økonomisk merværdi på omkring
1 million kroner, når man beregner byggeriets kvadratmeterpris.

ØKONOMI

Damesalens ’high-performance’-facadeteknologi er udviklet af MIKKELSEN arkitekter i samarbejde med Dow Corning og det tyske firma OKALUX. Den nyudviklede glasfacade isolerer ligeså godt som en konventionel lukket facade med vindueshuller, men giver langt mere dagslys og fylder meget mindre: Facadetykkelsen reduceres fra ca 50cm til kun 7cm, og dermed får man et større gulvareal. I en bygning på Damesalens størrelse giver det optimerede facadedesign derfor 5% mere nettoareal sammenlignet med en konventionelt isoleret facade. Med en samlet anlægssum på 20 mio. kroner er nettokvadratmeterprisen dermed nedsat med ca. 2.600 kr/m2, hvilket svarer til en samlet merværdi på 1 million kroner. Stig Mikkelsen fra MIKKELSEN arkitekter forklarer:

”Når det drejer sig om udvikling indenfor byggeriet og integrering af nye teknologier, er det afgørende, at producenter og arkitekter arbejder tæt sammen. [ ...] der skal en dybere forståelse til for at anvende teknologien i en arkitektonisk sammenhæng. Her er det afgørende at samarbejde med producenterne og udvikle på de funktionelle og æstetiske potentialer. Design og teknologi er hinandens forudsætning, når vi skal udvikle vores arkitektur [...]."
GLAS #1 2015

DAGSLYS

Damesalens facade er udført i store 3-lags glastermoruder, der giver maksimal mulighed for lysindtag og udsyn, samtidig med, at der skærmes for solens direkte stråler. Bygningen er indrettet således, at alle arbejdspladser er placeret mod nord, øst og vest, og rum med et meget lille dagslysbehov er placeret mod syd. Derved sikres gode dagslysforhold for alle arbejdspladser uden risiko for overophedning. Oplukkelige felter i facaden sikrer muligheden for at åbne til det fri og sikrer naturlig ventilation. 

Damesalen Københavns Universitet, MIKKELSEN arkitekter. Foto: Søren Aagaard
Foto: Søren Aagaard

OM PROJEKTET

Institut for Idræt & Ernæring på Københavns Universitet blev i 2015 udvidet med en ny overbygning på den eksisterende gymnastikbygning, Damesalen. Den nye overbygning er 400 m2 og indeholder laboratorie-, test- og undersøgelseslokaler, kontorer og undervisningslokaler, der er med til at understøtte synergien mellem forskere, ansatte, studerende og idrætsudøvere på instituttet. Overbygningen har et unikt facadedesign, der består af glaselementer fra gulv til loft. Elementerne er konstrueret af højisolerende materialer, der fastholder facadens ydeevne og samtidig giver mulighed for at arbejde fleksibelt med placering af dagslysindtag, udkig og lukkede felter. Den ældre del af Damesalen fremstår i dag mere introvert end glaskonstruktionen i den nye overbygning, der tilfører bygningshelheden et mere udadvendt, tidssvarende og åbent udtryk.

Læs mere om Damesalen på MIKKELSEN arkitekter's hjemmeside