TOFTEBO

Opdateret 29.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: BJERG Arkitektur 

Beregninger fra Aalborg Universitet viser, at 35-40% af varmeforbruget i vores eksisterende boligmasse skal reduceres, hvis vi skal nå målet om at blive uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Renoveringen af den almene bebyggelse Toftebo, er et pragteksempel på, hvordan en totaløkonomisk tilgang til renovering muliggør en markant samfundsmæssig besparelse i både CO2-udledning og energi til opvarmning. Renoveringen har samlet set reduceret bebyggelsens CO²-udledning med 89% og varmebehovet med 93%.

"Et vigtigt eksempel til efterfølgelse. Danmark stræber efter at gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer, og bygninger er en af de helt tunge energiforbrugere. Toftebo demonstrerer, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard inden for den almene ramme", Dommerkomite, Årets Byggeri 2017.

ENERGIFORBRUG & INDEKLIMA

Renoveringen af Toftebo fokuserer på at skabe de bedste forudsætninger for at reducere bebyggelsens energiudgifter, forbedre indeklimaet og højne komforten. Tidligere tændte beboerne i Toftebo allerede for varmen i september måned pga. træk og kuldegener, efter renoveringen melder flere tilbage, at de først skruer op på termostaten i december. Der kan måles en helt konkret værdi for udlejer og beboere, idet bebyggelsens samlede energiforbrug er reduceret med 93%. Heraf er over 75% af energiforbruget til opvarmning i boligerne er reduceret. Ved at efterisolere bygningskroppen, udskifte vinduer og etablere effektive varmegenvindingsanlæg, sikres desuden både frisk luft i boligerne og genanvendelse af op til 85% af varmen i bebyggelsen.

TOTALØKONOMI

Under renoveringen af Toftebo har BJERG Arkitektur analyseret to forskellige scenarier: Et standardscenarie med en helhedsplan forberedt til indsendelse til Landsbyggefonden, samt et passivhusscenarie. Den totaløkonomiske sammenligning viste, at passivhusrenoveringen var billigere at udføre, end den nødvendige reparation af bygningerne i henhold til tilstandsrapporterne. Valget om at arbejde strategisk med et energiøkonomisk fokus, har gjort det muligt for BJERG Arkitektur at renovere Toftebo til passivhusstandard inden for den almene ramme. Bebyggelsens varmeforbrug er samlet nedsat med 93% og CO2-udledningen med 89%.

”Bæredygtighed i form af energieffektiv arkitektur er BJERG Arkitekturs mission, og gennem samarbejde med vores partnere, er det med Toftebo lykkes, at vise at passivhusrenovering betaler sig.”
Søren Riis Dietz, BJERG Arkitektur, Marts 2018

Toftebo Boligbebyggelse. Foto: BJERG Arkitektur.
Boligbebyggelsen Toftebo efter renovering. Foto: BJERG Arkitektur.

OM PROJEKTET

Boligbebyggelsen Toftebo blev oprindelig opført som etageboliger i 1950’erne og består i dag af 83 familieboliger med en blanding af 2-5 værelses lejligheder. Bebyggelsen er opdelt i to L-formede blokke opført i røde mursten med røde vingetegl på taget. Lejlighederne har indgang fra gaden og deler fælles adgang gennem kælderetage til grønne arealer. Renoveringen af Toftebo tager afsæt i passivhusstandarden, et superlavenergi-koncept, som stiller krav til, at komfort og indeklima opretholdes uden brug af aktive varme- og kølesystemer. Renoveringen indbefatter optimering af boligbebyggelsens facader, altaner og tekniske installationer. Der er tilstræbt et enkelt og robust materialevalg, hvor den primære facadebeklædning er teglfarvet puds, akkompagneret af et sokkelfelt med teglklink beklædning i samme farve og taktilitet.

Læs mere om Toftebo på BJERG Arkitektur’s hjemmeside