Upcycle Studios

Opdateret 27.07.22 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Rasmus Hjortshøj

Upcycle Studios succes trækker branchen i en bæredygtig retning. I Københavns Ørestad står den første bygning i verden, der omsætter omkostningsneutral bæredygtighed og ressourceinnovation i byggeriet til øget efterspørgsel.

Ambitionen var at bygge verdens mest bæredygtige boligbyggeri på markedsvilkår. En Svensk rapport viser, at Upcycle Studio bl.a. har resulteret i nye forretningsmuligheder for partnere i værdikæden, 26 års halvårs fuldtidsstillinger og CO2 besparelser. Upcycle Studios yder væsentlige bidrag til overgangen til cirkulær økonomi og grøn adfærd i byggesektoren.

"Upcycle Studios er et fyrtårnsprojekt, som demonstrerer, at upcycling er en god business-case. Projektet spiller en kritisk rolle i at accelerere overgangen til cirkulær økonomi i byggebranchen. Vores studier viser, at bidragsyderne udviklede en øget interesse for at arbejde med upcyclede materialer og et øget fokus på bæredygtighed", Julia Nussholz, seniorforsker, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University
 

Projektet er opført med affald som ressource, eksempelvis stammer 75 % af vinduerne i de 200 m2 store lejligheder fra nedrevne almene boliger. Det er en reducering på 77 % CO2 ift. at benytte nye vinduer. Samtidig kommer 840 ton beton fra affald ifm. Københavns Metro, mens overskudstræ er gået til fremstilling af gulve, vægge og facader. De cirkulære principper i byggeriet skaber bæredygtig værdi, ikke alene pga. genbrug af byggematerialer, som ellers var endt som affald til forbrænding, men også indirekte ved at engagere materialeproducenter og lokaløkonomi.

Udviklere og investorer har fået øjnene op for det økonomiske potentiale i bæredygtigt byggeri, og Upcycle Studios har således påvist, at bæredygtighed er en god forretning.

Upcycle Studio, Lendager Group. Foto: Rasmus Hjortshøj