Mursten

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos Danske Arkitektvirksomheder gået sammen med Danske Advokater for at hjælpe den cirkulære omstilling på vej med en vejledning til cirkulære udbud og en række juridiske skabeloner.

Ønsker du som bygherre eller bygherrerådgiver at lave udbud, der indeholder genbrug, genanvendelse og/eller andre former for cirkulære principper? Så er der hjælp at hente her! Sammen med Danske Advokater har vi udarbejdet paradigmer, kontraktskabeloner mm. til cirkulære udbud. Skabelonerne understøttes af en vejledning, der angiver tre forskellige modeller, der kan bruges til at lave cirkulære udbud.

Formålet med vejledningen til cirkulære udbud og de tilhørende paradigmer er at vejlede bygherrer og bygherrers rådgivere i, hvordan byggeprojekter, hvori der indgår cirkulære principper, kan udbydes, aftalereguleres, styres og evalueres. Materialet er primært rettet mod offentlige bygherrer, som er underlagt udbudslovgivningen, men private bygherrer vil også kunne finde inspiration i både vejledning og paradigmer.

Vejledning og paradigmer bidrager til en udbudsproces og et aftalegrundlag, der kan rumme et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem byggeriets parter, så innovation om cirkulære principper kan finde sted inden for rammerne af AB-systemet.

Indtil byggerier baseret på cirkulære principper i højere grad er blevet normen, er det afgørende for både resultat og omkostninger, at mulighedsfeltet i det konkrete byggeprojekt klarlægges i en dialog, hvor alle kompetencer sidder med omkring bordet så tidligt som muligt. Det nedbringer risikoen ved det ukendte betydeligt og skaber grobund for langt bedre og mere innovative løsninger.

Paradigmernes opbygning

Paradigmerne er opbygget, så de dels kan anvendes ved udbud, hvor bygherre har et eksisterende nedrivningsklart byggeri, som bygherre ønsker at genbruge og/eller genanvende materialer fra; dels ved udbud, hvor bygherre ønsker at benytte genbrugte og/eller genanvendte materialer fra andres byggerier, samt ved udbud, hvor bygherre ønsker at udbyde et nyt byggeri bygget af industrialiserede byggematerialer med Cirkulære principper.

For at kunne rumme behovet hos flere typer af bygherrer foreslås tre modeller for Cirkulære udbud:

MODEL 1: Partnerskabsaftale efter udbud af Innovationspartnerskab

MODEL 2: Cirkulær hovedentrepriseaftale med projektkonkurrence

MODEL 3: Cirkulær totalentrepriseaftale efter udbud med forhandling

Du finder beskrivelse af de tre modeller samt paradigmer / skabeloner for hver model her

Læringsmaterialer

view

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have…
view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…