Plante

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling. Men hvad er bæredygtighed egentlig, og hvornår kan vi tale om absolut bæredygtighed? Det kan du læse mere om her.

Når vi anvender begrebet bæredygtighed, taler vi oftest om relativ bæredygtighed – altså er A mere eller mindre bæredygtig end B. Men selvom et byggeri har en flot LCA, som dokumenterer en lav CO2-udledning, eller har opnået en høj DGNB certificering, kan det stadig bidrage negativt til klimaregnskabet. Derfor skelner vi mellem relativ bæredygtighed og absolut bæredygtighed.  

Absolut bæredygtighed 

Først når vi retter fokus på jordens knappe ressourcer og lever op til FN’s kriterier for bæredygtighed, kan vi tale om absolut bæredygtighed. Begrebet anvendes, når vi bygger eller renoverer uden at belaste klimaet, og byggeriet er klimaneutralt – helt fra byggematerialerne produceres og gennem hele byggeriets levetid. Derfor træffes de primære beslutninger i relation til absolut bæredygtighed også primært i de tidlige faser af byggeriet, hvor niveauet af bæredygtige ambitioner vil føre til en række designrelaterede til- eller fravalg. 

Et langsigtet mål 

Vi skal kunne opgøre miljømæssig, økonomisk og social værdiskabelse ligeligt, for at bygge absolut bæredygtigt, og det er derfor ikke realistisk, at vi kan opnå absolut bæredygtighed i morgen. I Danmark har regeringen en ambition om et klimaneutralt samfund på den lange bane, og i år 2050 er målet, at der ikke udledes flere drivhusgasser end der optages. Absolut bæredygtighed er således et pejlemærke for en langsigtet udvikling, hvor vi på sigt kan sikre vores behov her og nu – uden at gå på kompromis med, hvad vi efterlader til kommende generationer.  

Læringsmaterialer

view
21.10.22

Klimakrav i bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller pr. 1. januar 2023 krav om CO2-beregning på alle nye byggerier. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have betydning…
view
20.10.22

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view
20.10.22

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view
20.10.22

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view
20.10.22

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view
20.10.22

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view
20.10.22

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view
13.10.22

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view
13.10.22

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…
view
13.10.22

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…