Træfacade

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet. I Danmark er DGNB-certificeringen det mest brugte certificeringssystem. Det kan du læse mere om her.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en omfattende helhedsorienteret certificering af bæredygtighed på bygningsniveau. Når et byggeri skal tildeles en DGNB certificering, sker det på baggrund af en evaluering af seks kvaliteter: miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.  

Certificeringen er baseret på et pointsystem med en mulig score fra 0-100 %. Afhængigt af byggeriet samlede score, kan det tildeles DGNB Sølv, DGNB Guld eller DGNB Platin. Det er også muligt at opnå tillægsudmærkelserne DGNB Hjerte, for byggerier med særligt fokus på indeklima og trivsel, eller DGNB Diamant som anerkender byggerier med særlig arkitektonisk kvalitet. 

Vægtning af de seks kvaliteter: 

  • Miljømæssig kvalitet 22,5% 
  • Økonomisk kvalitet 22,5% 
  • Social kvalitet 22,5% 
  • Teknisk kvalitet 15% 
  • Proceskvalitet 12,5% 
  • Områdekvalitet 5% 

En helhedsorienteret tilgang 

Før et byggeri kan opnå en DGNB certificering, skal dets samlede score være relativt jævnt fordel på de 6 forskellige kvaliteter. Ved en DGNB Sølv certificering betyder det, at byggeriet samlet skal hente 50% af de mulige point – samtidig må ingen af de enkelte kvaliteter score mindre end 35%.  

For at opnå DGNB Guld, skal projektet opnå minimum 65% af de samlede mulige point, mens hver af de seks kvaliteter minimum skal opnå en score svarende til et Sølv niveau, altså 50%.  

For DGNB Platin skal projektet opnå 80% af de mulige point, og hver kvalitet skal svare til Guld niveau, altså minimum 65%. Det betyder, at et projekt således ikke kan opnå en DGNB certificering alene på baggrund af klimavenlige materialer eller høj økonomisk bæredygtighed.  

I Danmark administreres og certificeres DGNB af medlemsforeningen Green Building Council Danmark. Læs mere om foreningen og arbejdet med DGNB her.  

Foruden DGNB er der også en række andre certificeringer som anvendes i byggeriet i Danmark - et af dem af Svanemærket. Både materialer og hele bygninger kan være svanemærkede, og et Svanemærket byggemateriale eller byggeri er blandt andet kendetegnet ved lavt energiforbrug, sundt indeklima og genanvendelse.  

Også den amerikanske certificeringsordning LEED er anvendt på en del byggeri i Danmark. LEED fokuserer primært på den miljømæssige påvirkning og tager højde for hele byggeriet klimabelastning helt fra den tidlige projektfase til drift og vedligeholdelse.   

Læringsmaterialer

view

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have…
view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…
view

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…