Foto med genbrugt materiale

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det indebærer også design for adskillelse og omdannelsen af bygninger og deres oprindelige funktioner til nye formål ved endt levetid.

Cirkulær økonomi i byggeriet er en tankegang, der bygger på, at der ikke tabes kostbare ressourcer undervejs, ved at ombygge eller bruge bygninger, der har udtjent sit formål, til noget nyt og til at genbruge materialer og bygningsdele. Dette kræver, at man fra tegning, til byggeproces, til nedrivning samarbejder på tværs af branchen om, hvordan man kan udnytte ressourcerne bedst muligt og undgå materialespild.

Det økonomiske kredsløb 

Byggesektoren står rundt regnet for en tredjedel af samfundets ressourcespild. Hvert år produceres 1,3 milliarder tons affald på verdensplan, halvdelen kommer fra byggeriet, og tallet stiger år efter år. Derfor skal vi som arkitekter være med til at sørge for, at materialer og produkter holdes i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

Som arkitekt 

Behovet for bæredygtige løsninger er stort, og som arkitekt har du en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Omstillingen til cirkulært byggeri kræver mange forskellige kompetencer. Derfor er det vigtigt, at vi som arkitekter indgår i samarbejder med partnere fra andre steder i værdikæden. Du kan læse om bæredygtighedsrådgivning og –ledelse her, der giver et formaliseret svar på, hvordan vi arbejder med bæredygtighed på tværs af byggebranchen i projekter.

Hvis vi skal bygge cirkulært, kræver det, at vi skal genopfinde mange af de måder, vi bygger på - hvad er det egentlig, vi gør med ressourcerne, og hvordan tillægger vi dem mest mulig værdi gennem design? 

Det er ikke kun ud fra et miljømæssigt perspektiv, at en omstilling til cirkulært byggeri giver god mening. Der er nemlig også et stort vækstpotentiale i en verden, hvor ressourcerne bliver færre og behovet for nye bæredygtige løsninger bliver større.

Genanvendelse og genbrug

Når vi taler om genbrug og genanvendelse i byggebranchen, er det vigtigt at tænke cirkulære ressourcestrømme ind i projektet fra starten. Byggeprojekterne skal planlægges, så det er let at genanvende materialer og elementer, når bygningen skal bygges om eller rives ned.

Det vil gennem mange år ellers har betragtet som byggeaffald kan dermed blive en vigtig ressource, der kan genanvendes på stedet eller indgå i produktionen af nye materialer. Det kan være opkvalificering af fraktioner eller genanvendelse af affald fra andre sektorer, for at anvende dem som ressourcer til nyt byggeri. På den måde begrænses både affaldsproduktion og ressourceforbrug. 

Grader af cirkularitet 

Cirkulær økonomi i byggeriet er en arbejdsmetode. Der vil være forskellige "grader" af cirkularitet, der kan deles op i:

  • Bygningens genanvendelighed
  • Materialevalg ved nybyggeri (Genanvendelighed og Genbrug af eksisterende materialer)

Det bedste, vi kan gøre, er at bevare værdien af en bygning og dens materialer i sig selv. Det næstbedste vil være, at man skiller komponenterne ad - eksempelvis tage vinduerne ud og genbruge dem et andet sted. Sidst er det muligt at tage vinduerne, bryde dem ned til råmaterialer (som træ, glas eller metal) og omdanne dem til råvarer.

Det kræver energi at genbruge og omforme. Hvert trin repræsenterer et værditab af ressourcer, men det er stadig mere bæredygtigt end at bruge nye materialer.

Læringsmaterialer

view

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have…
view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…
view

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…