Materialepyramiden

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne omstilling af byggeriet. Den er udviklet af det Kgl. Akademi m. fl. og formidler materialers klimapåvirkning, så det bliver lettere for arkitekter og fagfolk at skabe mere klimavenligt byggeri i fremtiden.

Formålet med materialepyramiden er at skabe et overblik over forskellige byggematerialers CO2 aftryk. Den kan bruges som et værktøj i byggeriets indledende faser, for at skabe et bedre beslutningsgrundlag for valg af materialer. Tallene i pyramiden er baseret på Ökobau data og miljøvaredeklarationer (EPD) og viser, hvor meget CO2 der er udledt i forbindelse med produktionen af ét kilo eller én m3 af et givent byggemateriale.

Pyramidens opbygning 

Opbygningen af pyramiden ligner den klassiske madpyramide. Det nederste niveau er fyldt med de mere klimavenlige, fornybare materialer – herunder mange træbaserede materialer som konstruktionstræ, CLT og træfiberisolering. I toppen ligger de materialer, som vi skal bruge mindre af, fordi de udleder mere CO2. 

Materialepyramiden.dk 

Siden lanceringen af Materialepyramiden i 2019, er den kommet i en digital udgave, som gør det lettere at sammenligne forskellige materialers CO2-aftryk. Den digitale platform indeholder nemlig et interaktivt beregningsværktøj, så brugere let kan beregne og forbedre aftrykket for kommende projekter. Den digitale version indeholder desuden mere information om de forskellige materialer – herunder isoleringsevne og bæreevne – som gør det lettere at sammenligne materialer på baggrund af flere parametre.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at beregningsværktøjet ikke laver en fuld LCA beregning, der tager højde for levetider, udskiftninger og bortskaffelse efter endt levetid. Man skal også vide, at den viser gennemsnitsværdier for de forskellige materialegrupper, og at der kan være meget store variationer i klimaaftrykket fra specifikke produkter, der ellers kan synes ens. Derfor bør man altid søge at få så præcise data på sit materialevalg som muligt via miljøvaredeklarationer, hvis de er tilgængelige.

En bred målgruppe 

Materialepyramidens store styrke er at synliggøre miljøpåvirkningen fra produktionen af byggematerialer. Det er særligt relevant, fordi materialerne udgør op til 75% af den samlede klimabelastning i nybyggeriet. Tager man i betragtning, at klimabelastningen fra byggeriet skal nedbringes til næsten nul i indeværende årti for at kunne overholde Parisaftalen (se Reduction Roadmap), er materialevalget et helt afgørende designparameter, - ikke mindst fordi udledningerne sker nu.

Materialepyramiden henvender sig primært til arkitekter, konstruktører, rådgivere og studerende på relevante uddannelser. I dialogen med bygherre er Materialepyramiden et værdifuldt værktøj, som kan være med til at fastsætte designparametre. Men også for den almindelige boligejer, kan pyramiden skabe øget fokus på materialers miljøpåvirkning og blive en vigtig guide, når vi handler i byggemarkedet, køber nyt hus eller skal bygge om. 

Materialepyramiden blev første gang lanceret i 2019 i bogen ‘Cirkulært Byggeri’ af forskere ved det Kongelige Akademi – CINARK. Efterfølgende er den udgivet i en digital version, som har gjort det endnu lettere af få overblik over, hvor meget CO2 de enkelte byggematerialer udleder. Den digitale version er udviklet i samarbejde med Vandkunsten og har modtaget økonomisk støtte fra Boligfonden Kuben. 

Du finder materialepyramiden her

Læringsmaterialer

view

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have…
view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…
view

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og…