Materialer

Totaløkonomiske beregninger

Vi bruger milliarder af kroner i byggebranchen hvert år – både når der bygges nyt eller renoveres, men også i forbindelse med vedligeholdelse og drift af vores bygninger. Med totaløkonomiske beregninger, også kendt som LCC (Life Cycle Costing), kan man inkludere drift og vedligehold i sine økonomiske beregninger, og hvornår bedre kvalitet betaler sig. Man bruger oftest LCC når en bygning skal bæredygtighedscertificeres med DGNB og til at sammenligne økonomi og kvalitet i konkrete løsninger på bygningsdelsniveau.

En central del af at bygge bedre og mere klimavenligt er at sikre, at byggeriet også er økonomisk bæredygtigt – både i opførelse, drift og vedligeholdelse – nu såvel som i fremtiden. LCC er en metode til at beregne et byggeris samlede omkostninger og understøtte økonomisk bæredygtighed i et projekt. Du kan læse mere om LCC her.  

Hvad er LCC? 

LCC eller totaløkonomi giver mulighed for at estimere de samlede omkostninger til et byggeri inklusiv drift, vedligehold, udskiftninger og eventuel nedrivning over hele dets levetid. Metoden giver et bedre grundlag for at kunne vurdere, om det bedre kan betale sig at investere i en langtidsholdbar løsning, eller om et alternativ der koster mindre i anlæg, men som måske skal udskiftes flere gange i løbet af byggeriets levetid på grund af dårligere holdbarhed er mere eller mindre rentabelt. LCC er en af de metoder arkitekter kan anvende til at tydeliggøre hvordan arkitektoniske valg også skaber økonomisk værdi over længere tid.

For eksempel anvendte Vandkunsten og COBE totaløkonomiske beregninger til at vurdere om aptering og inventar med malede gipsplader og linoleum var billigere eller dyrere end krydsfiner, der patinerer pænt til et skolebyggeri i Brønshøj. Beregningerne viste, at den foretrukne løsning med krydsfiner var lidt dyrere i anlæg, men til gengæld billigere efter kun få år, når man tog udgifterne til vedligehold med.

Med en LCC-analyse af byggeriet kan potentielle fordele og besparelser identificeres, så byggeriet kan forbedres. Beregningerne kan både lede til lavere driftsudgifter, sparet vedligeholdelse, økonomisk og miljømæssig gevinst ved bedre klimatilpasning eller øget fokus på byggeriets kvalitet.  

LCC-metoden er livscyklusorienteret ligesom LCA, der anvendes til klimaberegninger, men inkluderer også en betragtning omkring nutidsværdien af fremtidige omkostninger til drift og vedligehold. Det afspejler, at man typisk tillægger besparelser der ligger ude i fremtiden mindre værdi end besparelser, der kan realiseres med det samme. Jo længere ude i fremtiden en besparelse på drift og vedligehold ligger, jo mindre nutidsværdi bliver den tillagt.

I Danmark anvender man typisk værktøjet LCCbyg, som er udviklet af Aalborg Universitet BUILD. Det er gratis og man kan finde værktøjet, vejledninger og manualer mv. på www.lccbyg.dk. 

Hvad medregner man typisk i en LCC? 

  • Konstruktion og teknisk installation  
  • Vedligeholdelse og udskiftning 
  • Energiforbrug, vandforbrug og vandafledning 
  • Rengøring under hele byggeriets levetid 

På Danske Arkitektvirksomheders bæredygtighedssite kan du finde mere information om LCC’er, LCA’er, EPD’er og meget mere. Her finder du også et dialogværktøj til LCA-beregning, som kan hjælpe til at træffe mere bæredygtige beslutninger i byggeriets tidlige faser og skabe bedre arkitektur.  

Læringsmaterialer

view

Klimakrav i bygningsreglementet

Der er pr. 1. januar 2023 stillet krav om CO2-beregning på alle nye byggerier i Bygningsreglementet. Hensynet til materialers klimaaftryk vil have…
view

EPD

EPD’er (Environmental Product Declaration), eller miljøvaredeklarationer, indeholder informationer om, hvor meget CO2 et materiale udleder i løbet af…
view

Cirkularitet i byggeriet

Cirkularitet i byggeriet handler om at reducere ressourceforbruget i byggeriet primært gennem genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Det…
view

Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse

Bæredygtighed i byggeriet handler om langt mere end livscyklusvurderinger og beregninger. At arbejde med bæredygtighed er både et vigtigt og vægtigt…
view

Absolut bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed rummer både et socialt, økonomisk og miljømæssigt aspekt og er svært at komme udenom, når vi taler om den grønne omstilling.…
view

Certificering

Certificeringer i byggeriet er et vigtigt redskab til at dokumentere værdiskabelsen, reducere miljøbelastningen og sikre bedre kvalitet i byggeriet.…
view

Materialepyramiden

Mindst fra toppen og mest fra bunden – præcis som vi kender det fra madpyramiden. Materialepyramiden er blevet et værdifuldt redskab i den grønne…
view

LCA

Man bruger LCA metoden (Life Cycle Assessment) til at udregne en bygnings samlede klimapåvirkning gennem hele dens levetid. Klimaberegningen viser…
view

Læringsmaterialer

Bliv klar til fremtidens bæredygtige byggeri med Danske Arkitektvirksomheder. Vi har samlet det vigtigste, du skal vide om bæredygtighed i byggeriet.
view

Cirkulære udbud

Genbrugte og genanvendte materialer udfordrer de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Derfor er vi hos…