Projektopfølgning

Opdateret 17.04.19

Dette punkt handler om, hvordan I undervejs i projektet også kan følge op på eksempelvis arbejdsprocesser og risikoområder ved udførelsen af byggeriet. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om, sådan at I hurtigt kan få et overblik over dokumenternes indhold og relevans for netop jeres virksomhed. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Projektgennemgang 

Referat baseret på en fast dagsorden af møde mellem rådgiver (projekterende og eventuelt fagtilsyn) og entreprenør for gennemgang af projektmaterialet, herunder arbejdsprocesser og risikoområder ved udførelsen. Mødereferatet om projektgennemgangen skal indeholde formelle oplysninger som emne, mødedato, deltagere og referent. Mødereferatet skal desuden indeholde punkter som præsentation, organisation i udførelsesfasen, projektmateriale ved rådgiver, rekvirering af projektmateriale, produktionstegninger, risikobehæftede forhold, krav der afgiver fra sædvandig praksis, udførelsesmæssige forhold, projektmateriale ved entreprenør, uklarheder i projektmaterialet, bemærkninger, kvalitetsplan, sikkerhed og sundhed, tidsplan og mødedato for næste møde. 

Projektopfølgningsnotat

Notat for formidling af projektpræciseringer. Projektopfølgningsnotatet skal indeholde formelle oplysninger som emne, dato for opfølgningen samt hvem der står bag udarbejdelse af opfølgningsnotatet (navn og virksomhed). Notatet skal desuden indeholde de bemærkninger der noteres ved projektopfølgningen, eksempelvis forkert montering af materialer, forhold der bør rettes, forhold som ikke er udført som beskrevet eller skal accepteres. I projektopfølgningsnotatet bedes der angives hvornår bemærkningerne senest skal være den enkelte virksomhed i hænde. Dette angives nederst i notatet.

Projektgennemgang
Projektopfølgningsnotat