Foto af Thomas Hjort

m4 Arkitekter: Vi vil være på forkant!

Dato 29.11.22 |
Af:
Karen Sejr

Foto: m4 Arkitekter

M4 Arkitekter forbereder sig til nye krav i Bygningsreglementet gennem efteruddannelse i LCA for flere medarbejdere på tegnestuen – fra arkitekter og konstruktører til it- og kommunikationsmedarbejdere. ”Det er vigtigt at være på forkant” fortæller Thomas Hjort, arkitekt og partner i m4 Arkitekter.

Tegnestuen m4 Arkitekter i Københavns nordvestkvarter har fingeren på pulsen hvad angår tendenser og udvikling i byggebranchen og ikke mindst boligejernes forskellige situationer. Derfor er de også helt klar over, at fremtiden byder på flere og flere krav til bæredygtighed og byggeriers CO2-udledning i særdeleshed.

Herudover oplever arkitektvirksomheden med godt og vel 20 medarbejdere, at det bliver mere og mere vigtigt at kunne dele viden og hjælpe hinanden som faggruppe. Arkitektvirksomheden er også med i diverse netværk og deltager i masser af kurser – ikke mindst Danske BoligArkitekters forskellige tiltag. Thomas Hjort, medlem af Danske BoligArkitekter, arkitekt og partner hos m4 Arkitekter fortæller:

”Vi bliver som faggruppe nødt til at stå skulder ved skulder – mere end tidligere. Og lære af hinanden. Meget mere end vi skal konkurrere mod hinanden.”

Materialer og kvadratmeter skal bruges klogt

Thomas Hjort, arkitekt og partner hos m4 Akitekter fortæller, at kontoret gennem de sidste mange år har arbejdet på at lave flere grønne løsninger til deres primære segment, de private boligejere, primært gennem ombygninger, velovervejede materialevalg og en god udnyttelse af kvadratmeterne.

"Det er vigtigt for os, at der ikke bare er én specialist på tegnestuen, som kan det her, men at der er en bred forståelse for, hvor vigtigt det er i vores daglige virke.” Thomas Hjort, partner, m4 Arkitekter

Virksomheden har desuden fokus på at få bygherrer – kunderne – til at forstå hvor vigtigt det er at integrere grønne løsninger i byggeriet:

”På tegnestuen har vi arbejdet med at lave løsninger som er mere og mere grønne gennem tiden. 95% af vores byggerier er transformation og ombygninger, da renovering af eksisterende bygning giver rigtig god mening i en klimaudfordret verden.”

Han uddyber:

”Vi har fokuseret ekstremt meget på transformation og ombygning af noget eksisterende. 95% af vores opgaver er ombygninger og kun 5% er nybyggeri. I en situation, hvor vi skal nedbringe mængden af CO2-udledning og bruge vores ressourcer langt klogere, giver det rigtig god mening for os som virksomhed. Vi skal simpelthen sørge for at bruge materialer og kvadratmeterne smart.”

Kompetenceløft til alle

Fra 1. januar 2023 er der nye krav til bl.a. LCA-beregninger i bygningsreglementet, dvs. at rådgivere – og bygherre – skal kunne dokumentere CO2-udledning fra de enkelte byggerier. For byggerier under 1000 m2 – som enfamiliehuse – er der ikke fastsat en maximumsgrænse. Endnu.

Men regnestykket skal ikke desto mindre laves. Der er derfor god grund til at få opbygget kompetencer på dette område, og Danske Arkitektvirksomheder har i løbet af 2022 gennemført adskillige kurser i LCA-beregning for arkitektvirksomheder. Hos m4 Arkitekter har man benyttet sig af tilbuddet og sendt mange medarbejdere afsted på kursus – fra arkitekter og konstruktører til medarbejdere i it- og kommunikationsafdelingen:

”Det er vigtigt for os, at der ikke bare er én specialist på tegnestuen, som kan det her, men at der er en bred forståelse for, hvor vigtigt det er i vores daglige virke. Og så er det vigtigt, at vi er på forkant med, hvad der kan komme til at ske lovgivningsmæssigt, og at vi kan bruge de nye redskaber som fx LCA.”

Læs mere om m4 Arkitekter