Livscyklus-vurderinger i byggeriet

SBi har udviklet værktøjerne LCC-Byg og LCA-Byg, som er centrale, når man skal dokumentere ressourceeffektivitet og bæredygtig værdiskabelse i byggeriet.

Life Cycle Costing - LCC

Totaløkonomi (Life Cycle Costing - LCC) er en metode til at beregne byggeriets omkostninger inklusive drift, vedligehold, udskiftninger og eventuel nedrivning over hele dets levetid.

Dermed kan man for eksempel vurdere, om det er økonomisk rentabelt at investere mere i en langtidsholdbar løsning, eller om det bedre kan betale sig at bruge en løsning, der koster mindre i anlæg, men måske skal skiftes flere gange på grund af dårligere holdbarhed.

Du finder værktøjet til LCC på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside her

Life Cycle Assessment - LCA

Livscyklusvurderinger (Life Cycle Assessment - LCA) er en metode til at beregne produkter og processers miljøomkostninger over deres levetid. Man beregner hvilke materialer og fremstillingsprocesser der indgår, hvilke miljøeffekter produktet har i sin levetid, og effekten af dets bortskaffelse eller genbrug. Der er flere indikatorer, heriblandt CO2-udledning og indlejret energi. LCA giver mulighed for at basere materiale- og komponentvalg på miljøfaktorer.

Du finder værktøjet til LCA på Trafik- og byggestyrelsens hjemmeside her

Både LCA og LCC kan give arkitekten bedre kontrol med økonomi og miljøomkostninger, men kan også bruges til at dokumentere værdiskabelse i form af markante forbedringer i ressourceeffektivitet, viser flere eksempler fra temaet ressourcer i 'Arkitektur med Merværdi'.