Udenfor overenskomst

Mange arkitektvirksomheder har også medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsterne. Det drejer sig bl.a. om administrativt personale, regnskabsmedarbejdere, IT-folk og  praktikanter.

Disse medarbejdere er ikke omfattet af vilkår som feriedage - og fuld løn under barsel. Medarbejderne følger i stedet den almindelige funktionær- og ferielov.

Hvis du har brug for en funktionærkontrakt, kan du skræddersy din egen på DI.dk.

Brug DI DokumentGenerator.

Hvis du har en tidligere teknisk assistent ansat i en HK stilling, skal du være opmærksom på, at medarbejderen er omfattet af overenskomsten mellem DIO II og Teknisk Landsforbund, fordi de har en uddannelse der er omfattet af overenskomsten.

Praktikanter og studerende

Mange arkitektvirksomheder bruger også praktikanter fra både Danmark og udlandet. Her gælder en række særlige regler, som skal følges. Læs om reglerne under de enkelte områder i menuen til højre.

Studerende, der ikke er i praktik, og som modtager SU, kan godt arbejde ved siden af studierne eller i en studiepause. De er dog ikke omfattet af arkitektoverenskomsterne og vilkårene heri, men følger i stedet funktionærlovens og ferielovens regler. Det betyder blandt andet, at der ikke er en fastsat løntakst for studerende. Har du brug for inspiration til aflønning af studerende, kan du kigge i statens takster for studentermedhjælpere.