Sikkerhedskoordinering - projektering

Opdateret 17.04.19

Dette punkt handler om, hvordan jeres virksomhed sikrer sig, at sikkerhedsmæssige aspekter som arbejdsmiljøregler overholdes i byggefasen.

Nedenfor er listet overskrifter, som hver tilhører et dokument, der er vedhæftet nederst på siden eller linket til. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om.

Journal

Her finder du ”Journal over særlige sikkerhedsmæssige forhold”, som udarbejdes i projekteringsfasen vedrørende arbejdsmiljøemner, der skal tages hensyn til i forbindelse med bygværkets udførelse, drift og fremtidige arbejder. Virksomheders arbejdsmiljøkoordinatorer for projektering skal udarbejde en journal over særlige drifts- og vedligeholdsarbejder i det færdige byggeri. Denne journal skal indeholde oplysninger om alle de emner, hvor sikkerhed og sundhed har en særlig betydning. I journalen er listet særlige risici samt andre forhold man bør være opmærksom på og tage hensyn til undervejs i byggeriet. Dette eksempel tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø, Bilag 1. Journalen er vedhæftet nederst på siden. 

Plan for sikkerhed og sundhed

Her kan du læse mere om planlægning af sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger i forbindelse med byggeriets udførelse. Nedenfor finder du et link til en skabelon, Molios beskrivelsesværktøj (tidligere bips B1.000) som kan anvendes. Beskrivelsesværktøjet er en ’de facto standard’ for de beskrivelser der knytter sig til byggeriet, såvel i forhold til nybyggeri som renovering. Beskrivelsen indeholder en række standard beskrivelsestekster og paradigmer for udarbejdelse af de projektspecifikke bestemmelser for en byggesag. Projekterende (afsender) og udførende (modtager) bør begge være bekendt med indholdet af denne anvisning, før beskrivelsesværktøjet tages i brug.

Den finder du her

Journal