Rønnow søger erfaren restaureringsarkitekt til projekteringsledelse og projektering

Opdateret 06.01.23

Er du restaureringsarkitekt med solid projekteringserfaring og med erfaring som projekteringsleder? Så er det dig vi søger hos Rønnow Arkitekter til en spændende og alsidig stilling.   

Rønnow Arkitekter oplever fortsat tilgang af spændende opgaver inden for restaureringsområdet, og vi har behov for forstærkninger til vores team af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere på tegnestuen i hjertet af København.

Du vil indgå i projektteams på flere af tegnestuens aktuelle sager inden for restaurering, istandsættelse eller vedligeholdelse af eksisterende bygninger. Opgaverne varierer i størrelse, og du vil ofte skulle varetage rollen som projekteringsleder eller projektleder, mens du i andre tilfælde deltager som erfaren projektmedarbejder i projekteringen.

KVALIFIKATIONER

Det er en forudsætning, at du har minimum 10 års projekteringserfaring fra opgaver inden for restaurering, istandsættelse eller vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Derudover er det et krav, at du succesfuldt har varetaget opgaver som projekteringsleder og/eller projektleder og trives med denne rolle. Du trives desuden med en afvekslende hverdag, hvor tyngden i perioder vil ligge på rollen som projekteringsleder på én større eller flere mindre sager og i andre perioder på selve projekteringsarbejdet.

Vi forventer, at du har interesse og flair for styringen af det enkelte projekts økonomi, tid og ressourcer. Derudover forventer vi, at du har erfaring med afholdelse af projekteringsmøder, gennemførelse af projektgranskning og kvalitetssikring samt udbud og kontrahering. Du varetager effektivt og konstruktivt det løbende samarbejde og koordineringen med bygherre, brugere, eksterne rådgivere, entreprenører, leverandører og øvrige interessenter i et projekteringsforløb. Derudover har du erfaring med myndighedskontakt.

Du er bruger af MS Office samt AutoCAD, og har du desuden kendskab til 3D-projektering i Revit, er det en fordel. Du har et godt kendskab til ydelsesbeskrivelserne og ABR18 samt til det danske bygningsreglement og øvrigt teknisk fælleseje. Du er desuden fortrolig med god projekteringspraksis og har erfaring med Molio/bips beskrivelsessystem.

I forhold til personlige kompetencer søger vi en kollega med et godt overblik, der kan håndtere flere projekter og forskellige typer opgaver samtidigt. Du arbejder struktureret og engageret, er grundig, handlingsorienteret og tager gerne ansvar. Du yder god service overfor vores bygherrer, har gode kommunikationsevner, er velformuleret i både skrift og tale. Derudover har du gennemslagskraft og formår at gøre både vores bygherrer og samarbejdspartnere trygge ved din projekteringsledelse og dit arbejde i øvrigt.

VI TILBYDER

Vi tilbyder en spændende stilling i en ambitiøs men uhøjtidelig tegnestue med høj faglighed. Vi arbejder i skiftende teams af fagligt engagerede kollegaer, hvor der er mulighed for at opnå stor indflydelse på egne arbejdsopgaver og gode muligheder for faglig udvikling. Vi prioriterer et godt og kreativt arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde, vidensdeling og fællesskab – og har en flad struktur med en uformel omgangstone.

Tegnestuen løser en bred vifte af projekter og opgavetyper med meget varieret kompleksitet. Vi arbejder bevidst med bæredygtige løsninger på tværs af bygningsarv og nybyggeri i vores tilgang til æstetik og funktion.

Opfylder du kvalifikationerne, og er du interesseret i at blive en del at vores team, bedes du sende din motiverede ansøgning og CV i en mail mærket ”Restaureringsarkitekt til Projekteringsledelse og Projektering” i emnefeltet til job@ra.dk hurtigst muligt og senest den 6. februar 2023.

Vi afholder samtaler løbende og tiltrædelse sker efter nærmere aftale.

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte arkitekt MAA og partner Camilla Løntoft Nybye på cln@ra.dk eller direkte telefon 4174 0070 eller adm. direktør Martin Bloch på mbl@ra.dk eller direkte telefon 2481 7124.

Rønnow Arkitekter planlægger og udfører vedligehold, istandsættelse og nybyggeri i høj kvalitet – ofte i særligt værdifulde kultur- og læringsmiljøer – og som en af landets førende rådgivere inden for restaurering og transformation udvikler og fremtidssikrer vi en lang række kulturhistoriske og arkitektonisk betydningsfulde bygninger. Gennem den brede opgavevariation stræber vi efter at skabe arkitektur, der giver langtidsholdbar merværdi, hvor nyt harmonerer med det eksisterende, og hvor kvaliteten kan aflæses i både det æstetiske og funktionelle resultat.

Ansøgningsfrist: 06.02.2023