Ressourcestyring

Opdateret 17.04.19

At styre sine ressourcer handler om, at en virksomhed hele tiden ved, om der mangler kvalificeret arbejde eller, hvordan en medarbejder bedst udvikler sig til de kommende opgaver i virksomheden. 

Nedenfor er listet tre overskrifter, som hver tilhører et dokument, der er vedhæftet nederst på siden. En kort beskrivelse af hvad dokumenterne drejer sig om, findes ud fra de enkelte overskrifter, sådan at du hurtigt kan få overblik over dokumentets indhold og relevans for netop jeres virksomhed og ressourcestyring. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Ressourceplan

Plan for bemandingsbehov. Indeholder oversigt over forudsætninger (timer/uger, budgetfaktor og kostpris) og faser (byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn og 1-års eftersyn). Ved hver fase er der opstillet en oversigt over hhv. gennemsnits bemandingsbehov, antal uger, kostpris, salgspris samt bemandingsbehovet i procent pr. fase.

Sagsoprettelse

Skema til brug ved oprettelse af en ny sag. Skabelonen indeholder en række oplysninger/punkter, som skal opgives ved oprettelse af en ny sag, herunder sagsnummer, sagsnavn, beliggenhed, startfase, klient, honorarer, tidsplan, type rådgivning, samarbejdspartnere og supplerende oplysninger. Ved oprettelse af ny sag skal der desuden oplyses hvilken kategori den enkelte sag tilhører, eksempelvis boligbyggeri, enfamiliehus, fritidscenter, kontorbyggeri, restaurant m.m. Hver sag skal også opgive hvilken fase, der er tale om, eksempelvis prækvalifikation, konkurrence, idéoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse eller fagtilsyn

Ressourcestyring i Kapitel 3 handler også om medarbejderudviklingssamtaler - eller MUS. Du kan finde mere om MUS her.

Ressourceplan
Sagsoprettelse