Langvad A/S Arkitekter søger Seniorarkitekt

Opdateret 24.06.19

Fuldtidsstilling med gode udviklings- og karriereperspektiver i en innovativ virksomhed med store ambitioner og et stærkt markedspotentiale.

Jobbet som Seniorarkitekt

Du ansættes som seniorarkitekt og betroet medarbejder med direkte reference til og tæt samarbejde med ejer, adm. direktør Jesper Langvad (Arkitekt MAA).

Dit ansvar og dine opgaver

  • Sammen med Jesper Langvad, markedsføring, salg og positionering af Langvad A/S Arkitekter over for målgruppen af større arkitektfirmaer, rådgivende ingeniørfirmaer og totalentreprenører.
  • Projektering af laboratorier og funktionelle rum, fra programfase med brugerdialog og bygherrerådgivning til og med færdig laboratoriebygning, hvor Langvad A/S Arkitekter sammen med de øvrige rådgivere er med til at sikre, at bygherren og de daglige brugere får det optimale arbejdsmiljø og tidssvarende indretninger.
  • Gennem et tæt samarbejde med førende producenter af laboratorieinventar være med til at optimere indretning og arbejdsgange og derigennem opnå et færdigt resultat, der modsvarer optimale arbejdsprocesser og arbejdsgange og lever op til eksterne krav som fx GMO, GMP og GLP.
  • Bidrage til udvikling af et kvalitetsstyringssystem til sikring af færdigt afleverede projekter af rette kvalitet og til rette tid.
  • Bidrage til udvikling af Langvad A/S Arkitekter som virksomhed, herunder organisation, kultur, ledelse, medarbejdere og best practice.

Vi tilbyder dig

Vi tilbyder dig en fuldtidsstilling i en central position med gode udviklings- og karriereperspektiver i en innovativ virksomhed med store ambitioner og et stærkt markedspotentiale. Og du får naturligvis en god fast løn med pension, ferie med løn, sundhedsforsikring og diverse benefits.

Vores arbejdsplads

Langvad A/S Arkitekter er bygget op omkring en lille fast kerne af arkitekter med adm. direktør Jesper Langvad (Arkitekt MAA) i spidsen og en agil bemanding af freelancere hyret ind i forhold til de aktuelle opgaver. Den daglige ledelse er opgavestyret, og både fastansatte og freelancere forventes i udpræget grad at være selvledende ud fra virksomhedens generelle retningslinjer og best practice. Vi holder til i København på Ydre Nørrebro sammen med arkitektfirmaet Christensen & Co. Arkitekter A/S, som Langvad A/S Arkitekter har et tæt samarbejde med.

Vores tilgang til opgaveløsningen

Langvad A/S Arkitekter har en rationel, funktionel og servicerende tilgang til opgaveløsningen, hvor kundens behov reelt er i centrum, og hvor den enkelte arkitekt er ydmyg i forhold til sit fag og indordner sig best practice. Designet tilpasses modulerne i laboratoriet og ikke omvendt.

Din baggrund

Du er en dygtig, engageret og ambitiøs arkitekt (MAA, Cand.Arch. eller tilsvarende niveau) og har minimum 5-7 års erfaring med projektering og projektledelse op imod professionelle bygherrer inden for teknisk krævende byggeri, avancerede intallationer osv. Det er en fordel, men ikke et must, at du har en overbygning som Byggeøkonom. Du behersker Adobe Photoshop og InDesign samt Revit på højt niveau og har gode kommunikationsevner i skrift og tale, både på dansk og på engelsk.

Som menneske har du et solidt fundament af begavelse, almen dannelse, kommerciel forståelse, personlig pondus og passende ydmyghed over for både kunder, kolleger og samarbejdspartnere. Du er stabil, møder ind med godt humør og hviler (for det meste) godt i dig selv. Du tager ansvar og initiativ, er systematisk og planlæggende og har styr på dine ting. Du er ikke bange for at yde det nødvendige ekstra, når det gælder.

Send os dit målrettede CV og en motiveret ansøgning

Vi glæder os til at modtage dit målrettede CV og din motiverede ansøgning op imod stillingen, som vi har beskrevet den ovenfor.

Vi gennemgår de indkomne CV’er/ansøgninger umiddelbart efter ansøgningsfristen. Der vil være indledende samtaler i uge 33, og vi forventer at afslutte ansættelsesprocessen med udgangen af august. Forventet tiltrædelse er 1. oktober.

Ekstern recruiter Mette Ziegler medvirker sammen med adm. direktør Jesper Langvad (Arkitekt MAA) under hele rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. Du er velkommen til at kontakte hende for uddybning og spørgsmål på mz@metteziegler.dk eller mobil 40 13 00 84.

Send din ansøgning på dette linkhttps://www.reqruiting.com/job.aspx?id=6833

Langvad A/S Arkitekter

Langvad A/S Arkitekter er et hæderkronet arkitektfirma med mange års erfaring og speciale inden for laboratoriedesign og funktionelle rum, fra teknisk krævende renrum og sterillaboratorier til enklere undervisnings- og produktionslaboratorier.

Det ideelle laboratoriebyggeri, hvor Langvad A/S Arkitekter’s ekspertise kommer fuldt ud til sin ret, er teknisk krævende laboratoriefunktioner, dvs. laboratorier med avanceret teknisk infrastruktur og komplicerede installationer.

Læs mere om Langvad A/S Arkitekter på hjemmesiden her.

Ansøgningsfrist: 07.08.2019