Kapitel 2: Generelle procedurer

Opdateret 17.04.19

Dette kapitel er det tværfaglige niveau, der indeholder generelle procedurer for styring af dokumenter, levering af rådgivning og evaluering af kvalitetsledelsessystemet.

De generelle procedurer kan anvendes enkeltvis og er udarbejdet som selvstændige afsnit.

Formålet er at sikre at virksomheden har en dokumenteret og ajourført Kvalitetshåndbog. Kvalitetshåndbogen skal indeholde kvalitetsledelsessystemets formål og omfang, procedurer udarbejdet til kvalitetsledelsessystemets og beskrivelse af kvalitetsaktiviteter i forbindelse med virksomhedens levering af rådgivningsydelser.

Det er ikke alle procedurer der nødvendigvis skal være dokumenteret. Hvorvidt en procedure skal være dokumenteret vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Levering af rådgivningsydelser er afgrænset jf. afsnit 1.2.1.2 – Afgrænsning.

Det er virksomhedens ledelse der har det overordnede ansvar for Kvalitetshåndbogen. Medarbejderne medvirker ved udarbejdelse og løbende forbedring og effektivisering i tæt dialog med ledelsen.

Kvalitetshåndbog er opdelt i tre selvstændige kapitler:

Kapitel 1 - Overordnet beskrivelse, som fortæller om formål og indhold i virksomhedens kvalitetsledelsessystem, herunder beskrivelse af kvalitetspolitik og kvalitetsmål. Dette kapitel anvendes internt i virksomheden og til eksterne formål.

Kapitel 2 - Generelle procedurer som de er krævet i DS/EN ISO 9001:2008, samt procedurer i øvrigt når det er formålstjenligt. Dette kapitel anvendes internt i virksomheden.

Kapitel 3 – Instruktioner som er nødvendige herunder den sagsspecifikke kvalitetsplan, som anvendes internt i virksomheden.

Kvalitetsplanen har til formål at sikre at virksomheden har et værktøj til at beskrive kvalitetsaktiviteter for en effektiv planlægning, funktion og styring af processer i forbindelse med levering af rådgivningsydelser. Kvalitetsplaner fastlægger kvalitetsaktiviteter i et projekt.

Og endelig beskriver dette kapitel, hvordan man nemmest kan styre alle dokumenter og registreringer. Formålet er at sikre at kvalitetsledelsessystemet giver oplysninger om hvordan kvalitetsledelsessystemets virke, styres.

I de generelle procedurer kan du, med andre ord, finde nærmere information om projektstart, planlægning og styring af projekter og projektidentifikation. Du finder også oplysninger om, hvordan I kan evaluere jeres eget system med erfaringsopsamling og løbende forbedringer.
 
Du finder kapitlet under "Kapitel 2: Generelle procedurer" nedenfor.  

Kapitel 2: Generelle procedurer