Administration af kvalitetsledelsessystem

Opdateret 06.02.17

Administration af kvalitetsledelsessystemet er første punkt i Kapitel 3, her finder du skabeloner til, hvordan jeres kunder kan evaluere på jeres rådgivning eller hvordan i bedst eliminerer fejlkilder. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Kundetilfredshed: Spørgeskema for kundens tilfredshed af modtaget rådgivning.

Ledelsens evaluering: Eksempel på referat fra møde om ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet.

Erfaringsnotat: Projektmedarbejdernes erfaringsnotat udarbejdet ved projektfærdiggørelse, hvor observationer og mulige tiltag for at eliminere fejlkilder, anføres.

Auditpogram 1: Plan og/eller program for gennemførelse af audit.

Auditprogram 2: Rapport af gennemført internt audit med angivelse af afvigelser og konsekvens heraf.

Kundetilfredshed
Ledelsens evaluering
Erfaringsnotat
Auditprogram 1
Auditprogram 2