Kvalitetsledelse

Krystal nyt-gammelt

Foto: Mikael Koch

Kvalitetsledelse i det udførte arbejde er vitalt for professionelle rådgivervirksomheder, herunder de arkitektvirksomheder der er organiseret i DANSKE ARK. Kvalitet i arbejdet betyder både, at det er udført fagligt korrekt, og at det er i overensstemmelse med indholdet i aftalen om arbejdets udførelse, som er indgået mellem arkitektvirksomheden og dens klient.

Kvalitetsledelse er en vigtig ledelsesopgave i arkitektvirksomheden, som kan løftes ved at bruge et kvalitetsledelsessystem. Et system som specificerer, hvordan arbejdet med kvalitet er organiseret, og hvilke procedurer der skal følges. Et godt kvalitetsledelsessystem bygger på en formuleret virksomhedspolitik for kvalitet, og omfatter en specifikation af mål for kvalitet, og skal være godt forankret hos ledelsen af arkitektvirksomheden.

DANSKE ARK har udarbejdet en håndbog i kvalitetsledelsessystem med dokumentskabeloner til direkte brug som interesserede medlemmer kan benytte sig af.

Derudover har DANSKE ARKs Kvalitetsledelsesudvalg har til inspiration skrevet en artikelserie om fordelene ved at indføre et kvalitetsledelsessystem. Se artiklerne her.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Kvalitetsledelse.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26