Bæredygtighed

Foto: Mikael Koch

Bæredygtighed er et centralt emne såvel for Danske Arkitektvirksomheder som for de enkelte medlemsvirksomheder. Organisationen arbejder med et begreb om bæredygtighed bygget på tre dimensioner: Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. En forståelse som går tilbage til Brundtland-rapporten fra 1987.

Bæredygtighed i denne brede betydning er solidt forankret i den danske og nordiske arkitekturtradition med dens fokus på arkitekturens betydning for og samspil med den samfundsmæssige sammenhæng. I denne tradition er arkitektonisk kvalitet en kombination af gængse æstetiske og formmæssige kvaliteter og den arkitektoniske løsnings evne til at løse økonomiske, sociale og miljømæssige problemer. På den baggrund arbejder DANSKE ARK med virksomhedernes sociale ansvar som et element i arbejdet med bæredygtighed.

DANSKE ARKs arbejde med bæredygtighed er forankret i organisationens bæredygtighedsudvalg.

DANSKE ARK har desuden udviklet værktøjet Bæredygtig Projektering som kan bruges som dialogværktøj med bygherre, se menupunktet Anvisning til bæredygtig projektering.

Bygherren kan alternativt henvises til brug af bæredygtighedscertificerings-systemet DGNB.

I dialog med bygherre kan der også hentes inspiration og argumenter i Sustania Sectorguide Building.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Baeredygtighed.aspx

Kontakt

Peter Andreas SattrupChefkonsulent, bæredygtighed
mail 
pas@danskeark.dk
tel  32 83 05 15
tel  26 36 38 12