Lovgivning og anvisninger

Opdateret 19.07.19

Der findes en række lovkrav, der er gældende på tilgængelighedsområdet og som skal overholdes. BR 15 er det vigtigste af disse dokumenter. Det indeholder en række lovkrav til bygninger i forhold til tilgængeligheden.

Bygningsreglementet 15

Få mere af vide om BR 15 på bygningsreglementets hjemmeside her

Anvisning 258 forklarer og fortolker lovgivningen i BR 15. Du finder anvisningen på SBIs hjemmeside her.

Anvisning 249 - Tilgængelighedskrav til almindelige boliger

Anvisningen giver et let og hurtigt overblik over krav, vejledninger og anbefalinger samt detaljerede anvisninger på, hvordan boliger gøres egnede for ældre og personer med handicap. Anbefalingerne er væsentlige for såvel planlægning og projektering af nybyggeri som for om- og tilbygninger i den eksisterende boligmasse. 

Al erfaring viser, at de bedste resultater opnås ved at tænke hensyn til personer med handicap ind fra starten det vil sige allerede i projektfasen. Når man tager udgangspunkt i tilgængelighedskravene vil boligen også senere kunne anvendes til ældre borgere. 

Det kan eksempelvis være niveaufri overgange fra forskellige rum og brede døre. 

Find vejledningerne her - Tilgængelig bolig

Bekendtgørelse 1250

Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri. 

 Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ombygninger af eksisterende bebyggelse, som hører til følgende bygningskategorier:

  1. Offentligt tilgængelige bygninger, forstået som bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede, har adgang. 
  2. Erhvervsbyggeri til service og administration.

Læs hele bekendtgørelsen på Retsinfo 

Vejledninger og tjeklister

Du kan finde flere vejledninger i forhold til den gældende lovgivning om tilgængelighed på Statens Byggeforskningsinstituts hjemmeside. Der er blandt andet mere dybdegående vejledninger om indretning af plejeboliger til demente eller krav til ubebyggede udearealer som fx parkeringspladser og belysning til tilkørsels- og adgangsarealer. 

Find vejledningerne her - tjeklister til tilgængelighed 

Du finder den fulde vejledning som pdf under "BYGST - Vejledning i tilgængelighed januar 2016".

Tilgængelighed for undervisningsbyggeri

Under "UBST - Standard for undervisningsbyggeri 2011" kan du finde en specifik vejledning og krav til undervisningsbyggeri fx universiteter og folkeskoler. Kravene gælder både for nybyggeri og ombygninger eller tilbygninger til allerede eksisterende bebyggelser. 

Det gælder for eksempel regler om parkeringspladser, laboratorie- og studiearbejdspladser. 

BYGST - Vejledning i tilgængelighed januar 2016
UBST - standard for undervisningsbyggeri 2011