Arbejdsmiljø når et projekt skal gennemføres

Opdateret 15.09.23

Både rådgiver og den projekterende har pligt til at sikre, at arbejdsmiljøreglerne kan overholdes, når et byggeri eller anlæg skal udføres – og at arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Her finder du en introduktion til gældende regler og lovgivning. 

Rådgiveren og den projekterende har også pligt til at oplyse bygherren om hans ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om bygherrens pligter. 

Bygherren

Bygherren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator (P) under projektering og en arbejdsmiljøkoordinator (B) under udførelsen. Det er kun koordineringsopgaven – ikke ansvaret, som kan overdrages.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bl.a. udarbejde i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og en journal for særlige forhold ved reparation og vedligehold af det færdige bygge- og anlægsprojekt. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal opdatere PSS’en under udførelsen. Bygherren skal indgå aftale om, hvem der ajourfører journalen under udførelsen.

Danske Arkitektvirksomheder og FRI har udarbejdet en ydelsesbeskrivelsen for arbejdsmiljøkoordinering, som du finder her. Bygherren kan udpege én fra arkitektvirksomheden som arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), hvis vedkommende har de rette kvalifikationer.

Bygherren har også ansvaret for at foretage nødvendige forundersøgelser, fx sundhedsfarlige stoffer, jordforurening mm.

Læs om de gældende pligter for bygherren her

Bliv klogere på arbejdsmiljøkoordinering i Videntjenestens podcast Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering her.

Rådgivere og projekterende

Som rådgivere og projekterende har I som arkitektvirksomhed et arbejdsmiljøansvar, som er en del af projekteringsydelsen. Det er blandt andet jeres opgave at sørge for, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindelse med håndtering af byrder under projektets gennemførelse, og så skal der også sørges for, at der ikke i projektet bliver foreskrevet eller at det forudsættes at anvende stof og materiale, der kan være farligt eller forringe sikkerhed og sundhed. 

Find de gældende pligter for rådgiver og projekterende her

Har du brug for yderligere hjælp?

Danske Arkitektvirksomheder er med i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg, der udgiver, formidler og vejleder om arbejdsmiljø på deres hjemmeside og på byggeproces.dk, som er en fælles branchevejledning om bl.a. projekterendes og rådgiveres pligter. Der er en række eksempler og værktøjer til arbejdsmiljøindsatsen under projektering og udførelse. 

Danske Arkitektvirksomheder er medunderskriver på et fælles værdigrundlag, som findes her

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Danske Arkitektvirksomheder står bag Videntjenesten, som er en del af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Videntjenesten udbreder viden om den værdi en god arbejdsmiljøindsats skaber. Der er fokus på de indledende faser, projektering, granskning og udbud, samt samarbejdet på tværs af aktører. Her kan bygherrer, bygherrerådgivere og projekterende arkitekter og ingeniører få råd og vejledning gennem hotline og kortere vejledningsforløb, f.eks. om pligter og ansvar, arbejdsmiljøkoordinering, fælles sikkerhedsforanstaltninger og om udvikling af sikkerhedskulturen på byggepladsen.

Har man detaljerede spørgsmål om arbejdsmiljø, kan man ringe direkte til Videnstjeneste på telefon 4080 1400 eller sende på mail op videnstjeneste@bam-bus.dk.

Videntjenesten afholder løbende møder og netværksaktiviteter – se nærmere her.

Det er gratis at gøre brug af Videntjenesten.
 
Læs mere om Videntjenesten

Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker
Viden om arbejdsulykker