FN's Global Compact

Opdateret 19.07.19

Global Compact er et frivilligt virksomhedsnetværk, startet af FN. Formålet med initiativet er at etablere et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement i en global sammenhæng og forpligte virksomhederne på etisk og socialt ansvar for verdens udvikling.

Medlemskab af Global Compact baserer sig 10 principper, der tager udgangspunkt i FN og FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljørettigheder og antikorruption.

Danske Arkitektvirksomheder har tilsluttet sig netværket lige som flere af vores medlemmer har.

Ved at tilslutte sig Global Compact forpligtiger man sig til at leve om til 10 grundprincipper - og med jævne mellemrum at afrapportere og dokumentere, hvordan virksomheden fremmer et samfundsmæssigt engagement.

Læs mere på Global Compacts hjemmeside

De ti Global Compact principper:

Menneskerettigheder

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.

2. Virksomheden skal sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

3. Virksomheden bør opretholde frihed til organisering og anerkende arbejdstagers ret til kollektive forhandlinger.

4. Virksomheden bør støtte afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.

5. Virksomheden bør støtte en effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. Virksomheden bør støtte afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.

8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.

9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 

Anti-korruption

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, inklusiv økonomisk udnyttelse og bestikkelse.

Se hvilke danske virksomheder der har tilsluttet sig Global Compact