Andre guidelines vedr. CSR

Opdateret 19.07.19

En række initiativer, styrelser og organisationer - både lokalt og på internationalt plan tilbyder guidelines vedr. CSR og virksomheders samfundsansvar. Det gælder bl.a. Foreningen af Byggeriets Samfundsansvar, Erhvervsstyrelsen og OECD.

Byggeriets Samfundsansvar

Foreningen for Byggeriets samfundsansvar har til formål at udvikle samfundsansvaret i den danske bygge- og anlægssektor. Foreningens afsæt er et charter, der i seks principper oversætter internationale retningslinjer for samfundsansvar til den danske bygge- og anlægssektor. Medlemmerne er bl.a. rådgivere, kommuner, regioner og entreprenører.
Læs mere om Byggeriets Samfundsansvar

Erhvervsstyrelsen

Samfundsansvar.dk er en del af Erhvervsstyrelsen, der har til formål at fremme virksomheders samfundsansvar – også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR) - gennem udvikling og udbredelse af ny viden, vejledninger og værktøjer til virksomheder.
Læs mere om Samfundsansvar.dk

OECD

OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises er væsentlig at orientere sig i, da Mæglings- og Klageinstitut for Ansvarlig Virksomhedsadfærd har disse retningslinjer som grundlag. OECD’s retningslinjer bygger på samme internationale konventioner og rettigheder som FNs Global Compact, men de har en langt større detaljeringsgrad.
Læs Guidelines for Multinational Enterprises her