CSR-Værktøj

Opdateret 19.07.19

Danske Arkitektvirksomheder har i samarbejde med en række medlemsvirksomheder og Responsible Assets udarbejdet et værktøj til arkitektvirksomheder, der ønsker at systematisere deres arbejde med samfundsansvar.

Værktøjet dækker fra ledelsens drøftelser af CSR-politik til rådgivning af bygherrer med håndtering af risici knyttet til samfundsansvar i forslagsfasen, projekteringen og på byggepladsen.

Værktøjet kan bruges af forskellige medarbejdergrupper. Værktøjer er bygget op af de samme faser, som arkitektens arbejde med et byggeri. Derfor bliver det lettere for den enkelte medarbejder at orientere sig og vælge det faneblad, der passer til medarbejderens arbejdsopgave i byggeprocessen.  

De to første dele af værktøjet retter sig mod ledelsen og dens formulering af virksomhedens ambition inden for samfundsansvar samt stillingtagen til nye byggeprojekter. Den tredje del af værktøjet kan bruges af designansvarlige arkitekter, og de to sidste dele af projekteringsarkitekterne.

Alle brugere af redskabet bør læse introduktionen, dvs. afsnit 2.

Værktøjet findes også i en engelsk udgave.

Værktøj til CSR i arkitektvirksomheden
CSR Tool for Architects
Bilag 1: Erklæring om overholdelse af overenskomstlignende forhold
Bilag 2: Erklæring om overholdelse af Global Compact principper
Bilag 3: Declaration operating accordance with Global Compact principles