Tilgængelighed

Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold og øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser. Begrebet dækker bl.a. fysiske miljøer ude og inde, offentlige transportmidler, hjemmesider og it-systemer.

DANSKE ARKs arbejde med tilgængelighed er en del af organisationens arbejde med arkitektbranchens sociale ansvar. Målet er at fremme arkitektvirksomhedernes bevidsthed om og mulighed for at sikre maksimal tilgængelighed. Arbejdet ses i sammenhæng med bestræbelserne på at fremme arkitektonisk kvalitet i bred forstand.

Med ratifikationen af FNs Handicapkonvention har Danmark forpligtet sig til at fremme tilgængelighed overalt i samfundet for derigennem at sikre alle borgere lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. DANSKE ARK vil arbejde for at arkitektvirksomhederne kan yde deres bidrag til opfyldelsen af konventionen.

DANSKE ARKs arbejde med tilgængelighed er forankret i organisationens tilgængelighedsudvalg.

Tilgængelighed?

Foto: Mikael Koch


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Tilgaengelighed.aspx

Kontakt

Peter Andreas SattrupChefkonsulent, bæredygtighed
mail 
pas@danskeark.dk
tel  32 83 05 15
tel  26 36 38 12