Tilgængelighed

Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold, lige adgang og muligheder samt øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser. 

Vi har samlet relevant information om lovgivning og anvisninger, tilgængelighedspolitik, FNs handicapkonvention og uddannelse og kurser.

Lovgivning og anvisninger

Der findes en række lovkrav, som skal overholdes indenfor tilgængelighedsområdet, og det gælder blandt andet Bygningsreglementet. Her finder du den lovgivning, der skal overholdes inden for tilgængelighedsområdet. Det handlet blandt andet om, at der til hver bolig eller anden enhed skal være adgang fra det fri eller at der skal være en vis bredde på indgange. Her finder ud også bekendtgørelser, vejledninger og tjeklister. 

Tilgængelighedspolitik

Her finder du information om tilgængelighedspolitikken, som er en del af arkitekt -og designbranchens sociale ansvar, ligesom at den er en del af organisationernes bæredygtighedspolitik, både hvad angår det sociale, økonomiske og miljømæssige aspekt. Tilgængelighed er nøglebegreber når der arbejdes med at skabe bedre forhold og adgang for personer med funktionelnedsættelser. Med tilgængelighed henvises der til, at personer med funktionsnedsættelser har samme muligheder og adgang til ydelser og informationer, som personer uden funktionsnedsættelse.

FNs handicapkonvention

Her kan du læse mere om hvilke punkter i FNs handicapkonvention, der har betydning for arkitektfaget. Artikler, der er relevante for arkitekter og arkitektvirksomheder, er fremhævet. Generelle principper, tilgængelighed, uddannelse, arbejde og beskæftigelse samt tilfredsstillende levestandard er nogle af de fremhævede punkter, som du kan læse mere om her.

Uddannelse og kurser

Her finder ud information om hvem der tilbyder kurser og materialer om tilgængelighed. SBi, Statens Bygningsinstitut, udbyder blandt andet kurser og en master uddannelse i netop tilgængelighed, ligesom der findes bøger og andet relevant materialer, henvendt til virksomheder.