CSR

CSR - Corporate Social Responsibility – er en række metoder til at rapportere og dokumentere din virksomheds indsats for den sociale bæredygtighed. Du kan bruge rapporteringen til at profilere din virksomhed kommercielt eller politisk.

Danske Arkitektvirksomheder er medlemmer af FNs Global Compact og af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i Danmark. Vi anbefaler, at din virksomhed dokumenterer sin indsats for bæredygtighed, både hvad angår virksomhedens egen drift og effekterne af dens tjenesteydelser og produkter. 

FNs Global Compact og FNs 17 mål for bæredygtigudvikling

Ved at tilslutte sig Global Compact forpligter din virksomhed sig til at leve op til 10 principper, der tager udgangspunkt i FN og FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljørettigheder og antikorruption. Med de 17 mål for bæredygtig udvikling er der defineret en bred palette af mål. Flere af dem har arkitektvirksomheder stor potentiel indflydelse på. 

Du finder FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling her

Danske Arkitektvirksomheders CSR-værktøj

Vi har i samarbejde med en række af vores medlemsvirksomheder udarbejdet et værktøj til arkitektvirksomheder, der ønsker at systematisere virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Værktøjet dækker fra ledelsens drøftelser af CSR-politik til rådgivning af bygherrer - og guider dig igennem CSR-arbejdet.