Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler om at tage vare på de mange mennesker, der er involveret i byggeprocessen og som efterfølgende bruger og vedligeholder byggeriet. Godt arbejdsmiljø redder liv. Forskningen viser, at det også sikrer en høj produktivitet og god kvalitet.

Arbejdsmiljø er både en forpligtelse for projekterende og rådgivere, men også et forretningspotentiale. Godt arbejdsmiljø er værdiskabende, da det medvirker til bedre bygbarhed.

Når byggeriet skal indgå i en cirkulær økonomi, er arbejdsmiljø helt afgørende, da genbrug af materialer og komponenter er afhængige af, at man praktisk kan komme til at adskille dem, og at der ikke er sundhedsfarlige stoffer i materialerne, fx asbest.

Arkitektvirksomheder skal tænke arbejdsmiljø i alle faser af et bygge- og anlægsprojekt. Både for dem, der skal bygge det, men også efterfølgende for dem, der skal vedligeholde og bruge bygningen eller anlægget til daglig. Når man arbejder med arbejdsmiljø bliver det opdelt i to faser. Under hvert område findes der en række lovpligtige regler, som skal overholdes. 

Arbejdsmiljø når man skal gennemføre et projekt: Under projektering og under udførelse

Som rådgivere og projekterende skal man sikre, at projektet er arbejdsmiljømæssigt bygbart.

Der er desuden rådgivers og den projekterendes pligt at oplyse bygherren om de lovmæssige forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø.

I kolonnen til højre finder du en introduktion til de lovmæssige krav for en rådgivende arkitektvirksomhed og for bygherren.  Du kan også finde oplysninger om de aktiviteter, som Danske Arkitektvirksomheder er involveret i for at forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen. 

Arbejdsmiljø når et byggeri er færdigt: Drift og brug af den færdige bygning

Det er vigtigt, at man allerede fra første programmering tænker det fremtidige arbejdsmiljø ind. I kolonnen til højre finder du en introduktion til de krav, der stilles til blandt andet indretning af den færdige bygning.