Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler om at tage vare på de mange mennesker, der er involveret i byggeprocessen og som efterfølgende bruger og vedligeholder byggeriet. Godt arbejdsmiljø redder liv og sikrer en høj produktivitet.

Arbejdsmiljø er både en forpligtelse men også et forretningspotentiale. Godt arbejdsmiljø er værdiskabende, da det medvirker til bedre bygbarhed og produktivitet.

Når byggeriet skal indgå i en cirkulær økonomi er arbejdsmiljø helt afgørende, da genbrug af materialer og komponenter er afhængige af, at man praktisk kan komme til at adskille dem, og at der ikke er sundhedsfarlige stoffer i materialerne.

Arkitektvirksomheder skal tænke arbejdsmiljø i alle faser af et byggeri. Både for dem, der skal bygge det, men også efterfølgende for dem, der skal vedligeholde og bruge bygningen til daglig. Når man arbejder med arbejdsmiljø bliver det opdelt i to faser. Under hvert område findes der en række lovpligtige regler, som skal overholdes i de forskellige faser af et byggeri. 

Arbejdsmiljø når man skal gennemføre et projekt: Under projektering og under udførelse

Der er rådgivers og den projekterendes pligt at oplyse bygherren om de lovmæssige forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø.

Du vil her kunne finde både de lovmæssige krav for en rådgivende arkitektvirksomhed og for bygherren.  Du kan også finde oplysninger om byggeri organisationernes handleplan for at nedsætte antallet af alvorlige arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. 

Arbejdsmiljø når et byggeri er færdigt: Drift og brug af den færdige bygning

Det er vigtigt, at man allerede fra første programmering tænker bygningens fremtidige arbejdsmiljø ind. Her finder du oplysninger om de krav, der stilles til blandt andet indretning af den færdige bygning.