Bygningscertificering

DANSKE ARK arbejder for at der etableres en dansk ordning for certificering af bygningers bæredygtighed som bygger på en bred forståelse af bæredygtighed. En forståelse hvor bæredygtighed omfatter økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter.

Arbejdet blev forankret to steder: I Erhvervs- og Byggestyrelsens certificeringsudvalg samt i ”Green Building Council Denmark (GBCdk)” som blev stiftet i april 2010. DANSKE ARK er medlem af bestyrelsen for DK-GBC og af det daværende certificeringsudvalg hvis arbejde er tæt knyttet til DK-GBC.

Drøftelserne om en dansk certificeringsordning refererede til tre udenlandske ordninger: BREEAM (som stammer fra Storbritannien og er internationalt udbredt, men udspringer af en miljøcertificering ), LEED (som stammer fra USA og har store ligheder med BREEAM, men med fokus på energi) samt den tyske DGNB (2. generations bæredygtighedscertificeringssystem).

Efter en analyse af alle systemerne sammen med SBi og Byggeriets Evaluerings Center samt efterfølgende forhandlinger med DGNB om økonomi og muligheden for tilpasning til danske forhold, blev der enstemmigt valgt DGNB af DK-GBCs bestyrelse.

Marts 2012 blev kriterier tilpasset danske forhold lanceret for nybygget kontorbyggeri på engelsk. Se beskrivelse af system, certificeringsforløb og kriterier her i Mini-guide til DGNB som er på dansk.

Følgende bygningskategorier bliver tilpasset på dansk i løbet af 2013 og 2014. Boligenheder over 6, Bydelscertificering, Eksisterende bygninger, Hospitaler, Skoler og Institutioner, Detailhandel, Lager og Logistik samt Hoteller.

Ved at uddanne sig til Consultant i DGNB opnår man dybdegående kendskab til kriterier og for fuld adgang til en kriteriemappe. I maj 2013 er 150 danske rådgivere uddannet, hvoraf ca. halvdelen er arkitekter.

For at kunne gennemføre en fuld certificering skal man være uddannet Auditor. Se en beskrivelse af uddannelsesforløbet her.

DGNB har i 2013 udstedt 700 certifikater og fingere i 25 lande.

Læs kommentar af Mikael Koch fra ARKITEKTEN, vol 112, 2010 under overskriften:

 icon pdf  Arkitektur og certificering af bæredygtighed  

icon pdf  Danmarks grønne tænketank CONCITO har udgivet en Guide til det klimavenlige byggeri som kan hentes her.

Siden senest redigeret af um den 2013-06-12

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 27 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Baeredygtighed/Certificering/Bygningscertificering.aspx

Kontakt

Peter Andreas SattrupChefkonsulent, bæredygtighed
mail 
pas@danskeark.dk
tel  32 83 05 15
tel  26 36 38 12